Kim Bolton ny tf. prorektor från 1 januari

Kim Bolton

Kim Bolton är för tillfället vicerektor med inriktning internationalisering. Han går in som tillförordnad prorektor, och därmed också ställföreträdande rektor, från och med 1 januari 2019. Hans uppdrag sträcker sig fram till att ny ordinarie prorektor är på plats, dock längst till och med 30 juni 2019. 

Prorektorstillsättning inledd

Processen för att tillsätta en ordinarie prorektor pågår och rekryteringsgruppen har haft ett inledande möte kring kravprofil. Tillträdande rektor Mats Tinnsten leder arbetet i den rekryteringsgrupp som, förutom han själv, består av förvaltningschef, HR-chef, linjechef från en av akademierna, en företrädare för studenterna samt två fackliga företrädare. Gruppens uppgift är att råda Mats Tinnsten i frågor kring rekryteringsmetod, kravprofil och urval.

En extern rekryteringskonsult kommer att anlitas och annons för tjänsten är tänkt att publiceras i februari. Förhoppningen är att en ny prorektor ska finnas på plats 1 juli 2019.

Läs mer

Ny tf. prorektor fram till årsskiftet

Mats Tinnsten ny rektor vid Högskolan i Borås 

Text: Johanna Avadahl
Foto: Solveig Klug