Lärarutbildning fokuseras till två orter

­– Vi ser att de som arbetar inom lärarutbildningarna blir splittrade när de måste resa mycket mellan flera olika undervisningsorter. Det är en av anledningarna till att vi fokuserar utbildningen till bara två orter, säger Anita Kjellström, sektionschef för Sektionen för förskollärar- och lärarutbildning.

Viktigt satsa på kompletta akademiska miljöer

Högskolan har under senare år påbörjat ett långsiktigt arbete för att stärka forskning och utbildning inom det pedagogiska området. I detta ingår satsningar på ökad forskningsvolym och framtida tillstånd att examinera på forskarutbildningsnivå inom pedagogiskt arbete, samt att komplettera utbildningarnas starka professionsanknytning med en ökad forskningsanknytning. Dessa ambitioner är också en viktig orsak bakom beslutet att satsa på just Skövde som andra studieort.

– För att utbildningen ska upprätthålla god kvalitet krävs en tydlig koppling till den forskning som sker inom relevanta områden. Det bidrar vi givetvis med från Högskolan i Borås i alla våra utbildningar, men det är skönt att veta att det finns forskare och annan undervisande personal på plats vid Högskolan i Skövde också kan bidra, säger Anita Kjellström.

 – Dessutom finns en stark efterfrågan inom Skaraborgs kommunalförbund, som varit väldigt drivande i att få till stånd lärarutbildning i Skövde. Tidigare var Skaraborg den enda delregionen i Västra Götaland som inte hade en egen lärarutbildning, vilket tydligt märktes av i kommunerna när nya lärare skulle rekryteras.

Redan antagna fortsätter som vanligt

Studenter antogs till lärarutbildning i Varberg till och med hösten 2018, och de studenter som påbörjat en utbildning på respektive ort kommer att ha möjlighet att fullfölja den utbildning de påbörjat.

– Vårt samarbete med Campus Varberg är i grunden bra, och vi är från båda håll måna om att kvaliteten ska upprätthållas under de år som är kvar för de studenter som redan antagits till utbildningen. För dessa studenter kommer utbildningen att fortgå precis som vanligt, avslutar Anita Kjellström.

Text: Helen Rosenberg

Previewbild: Anna Sigge