Nominera den hållbara chefen

Illustration SydVästenpriset2019

Pristagaren vi söker ska arbeta i hälso- och sjukvård/omsorg och socialtjänst i offentlig sektor oavsett driftsform eller organisatorisk nivå. Personen som nomineras ska ha varit verksam som chef i några år och uppfattas utöva ett hållbart ledarskap.

– Välfärdssektorn kämpar med en rad olika utmaningar och kraven ökar alltmer när det gäller resultat och effektivitet, vilket medför press på såväl chefer som anställda. Fungerande ledare som håller och skapar goda förutsättningar för såväl brukare som personal är värdefulla och förtjänar såväl uppmärksamhet som uppskattning, säger projektledare Margaretha Lundberg Rodin vid Högskolan i Borås om varför priset delas ut.

När du nominerar vill vi ha din syn på hur väl din kandidat uppfyller följande kriterier, vilka är förutsättningar för att kunna vinna SydVästenpriset:

1. Mål och resultat (både kvalitet och ekonomi)
2. Medarbetare och arbetsmiljö
3. Brukare och kunder
4. Samarbete internt och externt (helhetssyn)
5. Hållbarhet och långsiktighet

Priset till vinnaren är 50 000 kr (delas om flera vinner). Samtliga finalister får diplom och en sydväst. Priset finansieras av Västra Götalandsregionen. Juryn som utser pristagare består av en regionchef från privat vårdbolag i Västsverige, en kommunal kvalitetschef, en representant från Boråsregionen/Sjuhärads kommunalförbund, en avdelningschef på koncernkontoret i VGR, en HR-strateg från ett större länssjukhus samt två representanter från Högskolan i Borås.

Priset delas ut vid en ceremoni på Högskolan i Borås i slutet av april 2019.
Länk till nomineringsformuläret för SydVästenpriset 2019

Frågor kan ställas till Margareta Lundberg Rodin vid Centrum för välfärdsstudier, CVS, via e-post: margaretha.lundberg_rodin@hb.se

Läs mer
Läs om förra årets vinnare: Clary Hansson, vårdenhetschef vid Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken på Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, och Mats Schönemann, enhetschef på Björkelids äldreboende i Rävlanda, är årets vinnare av SydVästenpriset 2018.

Text: Henrik Grönberg

Illustration SydVästenpriset: Karolina Lilliequist