Ny avhandling om förutsättningarna vid vård av sköra äldre

Vårdare håller äldre i händerna

Angela Bångsbo är samordnare vid FoU Sjuhärad Välfärd där samverkan mellan sjukhus, kommun och primärvård har varit en viktig del i arbetet för behovsgrupper med omfattande och komplexa behov exempelvis sköra eller sårbara äldre.

Har analyserat förutsättningarna

Det övergripande syftet med avhandlingen var att undersöka och analysera förutsättningar för samverkan och delaktighet i integrerad vård för sköra äldre ur personalens perspektiv.

Resultaten visar att äldres delaktighet i utskrivningsprocessen kräver strategier och att det finns hinder i organisationen. Bristande kunskaper om utskrivningsprocessen hos personalen hindrade samverkan mellan organisationerna. Personalens utbildningsnivå (akademisk-icke akademisk utbildning) hade betydelse för samverkan.

Vilja finns, men otillräckliga resurser

Det fanns en vilja till att arbeta med integrerad vård för sköra äldre, men personalens vilja minskade över tid då förutsättningar i form av stöd från ledningspersoner och tillräckliga resurser saknades. Implementering av komplexa interventioner i organisationer med hög personalomsättning och andra konkurrerande projekt tar tid och kräver strategier för att bli verksamma. 

Läs mer

Läs avhandlingen: Collaborative challenges in integrated care: Untangling the preconditions for collaboration and frail older people’s participation

Foto: Mostphotos