Studentkåren i Borås får fortsatt kårstatus

Ordförande för studentkåren, Ellen Högberg, kommenterar:

– Vi är jätteglada att vi får fortsätta vårt uppdrag som studentkår. Vi har ett gott samarbete och en bra relation med högskolan. För oss är det viktigt att alla studenter får en så bra utbildning som möjligt, att de har rätt förutsättningar för att utföra sina studier och att de under sin studietid har ett bra studiesocialt liv som ger mervärde. Nu kan vi fortsätta arbeta med detta och det är otroligt roligt!

Den 1 juli 2010 avskaffades kårobligatoriet i enlighet med ett riksdagsbeslut. Samtidigt beslutades att studentsammanslutningar måste ansöka om kårstatus vid aktuellt lärosäte. Högskolan och Studentkåren i Borås har genom avtal tydliggjort i vilka organ som studenterna har rätt att vara representerade. Det nya avtalet löper under perioden 1 juli 2019–30 juni 2022.

Läs mer

Läs mer om vad som krävs för att vara studentkår på Universitetskanslersämbetets webb.

Text: Solveig Klug
Porträttfoto: Ida Danell
Foto: Anna Sigge