Aktivt lärande för studenterna i ”Loftet”

Under fredagen fick de en introduktion i vad hållbar utveckling innebär kopplat till deras studieämne i form av ett seminarium i Loftet.

Diskussionerna kring de runda borden gick varma kring de frågor som seminarieledaren Nils Lindh delade ut. Några grupper använde sig av A3-papper för att anteckna, medan andra använde den whiteboard som finns till hands vid varje gruppbord.

Syftet med rummets utformning är att studenterna ska vara aktiva under lektionen. Borden är placerade som runda öar med en ljuddämpande kupa ovanför som stänger ute sorlet från grupperna intill. Det finns tillgång att koppla in sin laptop och på väggen intill finns både bildskärm och whiteboard. Läraren har tillgång till ett pelarbord centralt placerat.

Aktivt lärande en undervisningsmetod

Ramón Garrote, universitetslektor, som lett projektet med att installera rummet förklarar:

– Aktivt lärande är en undervisningsmetod och det här är ett rum som lämpar sig för sådan undervisning. Tekniken som finns i rummet är bara hjälpmedel – den behöver inte användas.

Studenterna Maja Nilsson och Omar Alsamarie är nöjda med lokalen. De jämför med de lokaler de annars har undervisning i, föreläsningssalar eller traditionella salar med vanliga bänkar där studenterna sitter vända mot läraren.

– Det är annorlunda att vara i den här lokalen. Den är trevlig och det är bra ljudnivå, den är perfekt för seminarier, säger Maja Nilsson och får medhåll av Omar Alsamarie.

– Det är en bra lokal för gruppsamtal. Jag är inte van vid att vi studenter sitter så att vi ser varandra. Det känns att vi studenter verkligen pratar med varandra, säger han.

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén