Fasadrenovering på gång

Balders fasad

Det var vid en besiktning av fasaden som det uppdagades att fogen mellan tegelstenarna är i dåligt skick.

– Akademiska Hus har beslutat att fasaden ut mot Allégatan behöver åtgärdas snarast och arbetet drar i gång i maj, berättar Patrik Andersson, fastighetsutvecklare vid Högskolan i Borås.

Tidsplan för arbetet 
v. 18 -- förberedelsearbete
v. 19–20 -- ställningarna byggs (en del ljud)
v. 20–21 -- plåt rivs (lite mer ljud)
v. 22 -- paus i arbetet p.g.a. tentavecka
v. 23–28 -- urknackning av fog (mycket ljud)
v. 29–32 -- fogning (en del ljud)
v. 33–35 -- ställningarna rivs och efterarbete görs (en del ljud)

Arbetet kommer att medföra en hel del störningar för de som arbetar och vistas i A-huset.

– Det blir under perioder mycket ljud men vi arbetar på att hitta lösningar. Det kan till exempel bli aktuellt för medarbetare att flytta till ett annat kontor under viss tid.

– De veckor där mest oväsen kan förväntas är när fogen ska knackas ur, men det kommer bland annat även att låta i samband med att ställningar byggs och plåt rivs. Dessutom kommer en täckt ställning att byggas längs med huskroppen vilket gör att inget dagsljus kommer att komma in.

Konkret information kring hur medarbetare och studenter påverkas kommer när arbetet närmar sig men chefer för berörda avdelningar och akademier har redan fått information.

– Vi planerar också ett informationsmöte för alla som har kontor i A-huset, men är det någon som redan nu har frågor så kontakta mig, säger Patrik Andersson.

Mer information

Mer information om fasadrenoveringen finns på anställdwebben och där kommer det också publiceras uppdaterad information vid behov. 

Text: Johanna Avadahl
Foto: Suss Wilén