Forskning med barnet i centrum omsätts i praktiken på Lekterapin

Det som nu omsätts i praktiken är resultatet av Laura Darcys avhandling där hon intervjuade 13 barn under 6 års ålder över en treårsperiod i syfte att få höra barnets egna berättelser om att leva med cancer.

– Jag ville ha svar på grundfrågan: vad är viktigt för barnet, säger Laura Darcy som är legitimerad barnsjuksköterska och universitetslektor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås och som för två år sedan disputerade med doktorsavhandlingen: "The everyday life of young children through their cancer trajectory".

Det som framkom i intervjuerna och som nu blivit råd i praktiken är barns längtan efter ett socialt liv och i flera fall längtan efter förskolan när de är långtidssjuka och borta långa perioder.

– Min forskning uppmärksammar hur viktigt det sociala livet är för barnen. Barn vill vara som alla andra barn, veta vad kompisarna gör, vad som händer på förskolan till exempel. De vill helst leka med andra barn, inte bara vara med vuxna, och framför allt inte känna utanförskap, säger Laura Darcy.

Kontaktperson som länk
Hon menar att för att barnet ska känna delaktighet i sitt sociala liv är det viktigt att det finns någon som har kontakt med förskolan under tiden barnet är frånvarande, någon som fungerar som länk under en lång tid. Det kan vara vårdnadshavare eller pedagog på Lekterapin.

– Vi inom vården är och ska vara måna om barns hälsa och välbefinnande även när de är väldigt sjuka. Detta samarbete med Lekterapi och dess pedagoger är ett lysande exempel på hur omvårdnadsforskning kan omsättas i praktiken även av andra yrkesgrupper – med barnets erfarenheter och behov i centrum, säger Laura Darcy.

Forskning blir praktik
Några som tagit till sig av Lauras forskning är lekterapeuterna Helena Jungerby Larsson och Susanna Davidsson vid Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus vid Östra sjukhuset i Göteborg. De har, tillsammans med sina kollegor, utvecklat nya arbetssätt på Lekterapin och skrivit en folder med råd till förskolan och vårdnadshavare, som nyligen kommit ut. Målet är att den ska distribueras ut runt om i regionen.

– Vi är i en uppstartsfas, men märker redan ett intresse från vårdpersonal, vårdnadshavare och förskolor som hör av sig och vill veta mer. Stenungssunds kommun vill använda foldern i sin handlingsplan, berättar Helena Jungerby Larsson.

Behålla kroken på förskolan
Syftet med foldern är att öka samarbetet mellan förskola och vårdnadshavare när ett barn blir långtidssjuk eller får en kronisk sjukdom. Den ger konkreta råd och handfasta tips. I texten till förskolan understryks vikten av att utse en kontaktperson till barnet, med ansvar för att kommunicera med vårdnadshavaren. I foldern står att förskolan ska låta barnet vara närvarande trots frånvaro genom att exempel få behålla sin krok i hallen och låda i verksamheten. Andra råd är att förskolan skickar teckningar, bilder och videohälsningar och fortsätter att bjuda in till evenemang även om förskolan vet att inte barnet kan delta.

– Kontakten med förskolan är viktig. Vid gott samarbete blir det en fortsatt fast punkt för barnet, både när barnet vistas på sjukhus, men också hemma längre perioder, säger Helena Jungerby Larsson.

Vara en förlängd arm
Helena Jungerby Larsson berättar att de försöker följa upp arbetet på förskolan genom att göra samma sak på vårdrummet som på barnets förskola. Det kan vara teman, böcker, lekar, sånger, pyssel eller andra aktiviteter som förskolan arbetar med och som det står i foldern: vara en förlängd arm till förskolan för det enskilda barnet.

– Lekterapin jobbar med det friska, vi är pedagoger, och vårt uppdrag är att vara en frizon från vården på sjukhuset och hos oss kan barnen känna ett sammanhang i sin vardag. Kan vi bidra till att barnet bibehåller en känsla av tillhörighet till sin förskola betyder det mycket, säger Helena Jungerby Larsson som menar att nyckeln till framgång i samarbetet är lyhördhet mellan alla inblandade.

– Ja, det är oerhört viktigt att förskola och vårdnadshavare är lyhörda för varandras behov och alltid sätter det enskilda barnet i centrum, säger hon.

Läs tidigare artikel med Laura Darcy: ”Hon låter små barn med cancer komma till tals

Länk till Laura Darcys doktorsavhandling: The everyday life of young children through their cancer trajectory.

Text och foto på Laura Darcy:
Henrik Grönberg

Foto från Lekterapin:
Vgregion/Falkenbergsbild