Hållbarhet som designmetod

Atocha Gonzales Andersson lade in hållbar utveckling som en aspekt i sin examensuppsats och tilldelades ett stipendium av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad i samband med Days of Knowledge i oktober 2017. Nu planerar hon nya projekt kring hållbarhet för detta.

Atocha Gonzalez Andersson
Utbildning: Textildesign, 180 hp
Aktuell: Tilldelades Sparbanksstiftelsen Sjuhärads stipendium för uppsats som integrerat hållbar utveckling i samband med Days of Knowledge i oktober 2017.
Titel på uppsats: Modular Sustainability - Modular possibilities and sustainable solutions from a textile design perspective.

– Med hjälp av tydliga riktlinjer är det lätt att se hur man hela tiden kan förbättra hållbarhetsaspekterna längst hela designprocessen, förklarar Atocha Gonzales Andersson, som studerat textildesign.

– Genom att använda hållbarhet som designmetod tvingas du komma på nya lösningar vilket i sin tur öppnar upp för nya och oväntade resultat.

Hennes examensarbete ”Modular Sustainability - Modular possibilities and sustainable solutions from a textile design perspective” är en experimentell undersökning kring möjligheterna att kombinera väv, alternativa beredningsmetoder och modulära lösningar ur ett textildesignperspektiv.

– Arbetet inkluderar materialurval, väv, färg- och modulära undersökningar, färgning, tryck, bioplast samt laserskärning, allt genom att använda hållbarhet som designmetod.  Arbetet förtydligade att designen är avgörande för om ett material eller en produkt i slutändan är hållbar.

Hur tänkte du kring hållbar utveckling när du skulle skriva din uppsats?

– Jag ifrågasatte om det var möjligt att designa textiler som var hundra procent hållbara. En av de viktigaste frågorna som följde med under hela examensarbetet var huruvida det är möjligt att producera hållbart när du i teorin inte borde producera överhuvudtaget.

Vad betyder det för dig att jobba med hållbar utveckling?

– En stor del i min drivkraft är att hitta lösningar, ifrågasätta och vara öppen för ny kunskap. Det finns så mycket att förbättra inom hållbarhet, det gäller bara att tänka utanför ramarna.

Vad arbetar du med i dag?

– Jag arbetar med inredning i elbilar, en anställning jag fick efter min praktikperiod på utbildningen.

Vad betyder stipendiet för dig?

– Det betyder väldigt mycket för mig, det är så klart väldigt roligt att bli uppmärksammad för sitt examensarbete. Stipendiet gör det också möjligt för mig att påbörja nya projekt. Det finns redan planer på vad stipendiet ska gå till, men det är hemligt än så länge.


De examensarbeten som har integrerat hållbar utveckling kan bli aktuella för nominering till stipendier som delas ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad på Days of Knowledge i oktober varje år. Examensarbeten som genomförts under läsåret 2017-2018 kommer att premieras i oktober 2018.

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge