Inblicksfrågan: Projektorer

Vy över föreläsningssal

– I de flesta av högskolans projektorer finns det en inbyggd timer för automatisk avstängning. Vi har valt att inte aktivera denna funktion på grund av att maxtiden endast är 99 minuter, vilket skulle innebära att projektorerna slås av automatiskt mitt under lektionstid, svarar Mikael Lövgren, servicesamordnare.

– Det finns salar där vi har installerat andra lösningar för automatisk avstängning, men de flesta lärosalar har inte detta aktiverat i dagsläget. Därför vill vi gå ut med en uppmaning till samtliga lärare och föreläsare att alltid stänga av både projektorer samt släcka lamporna vid lektionens slut. Problemet med tänd belysning i lärosalar på kvällstid är ett större problem och påverkar energiförbrukningen negativt ur miljösynpunkt.

Har du en fråga till Inblick?

Är det något du gått omkring och funderat på som du vill att vi som gör Inblick ska ta reda på? Ställ din fråga till oss!

Text: Emma Lindh
Foto: Moa Carlsson