Internationalisering berikar forskningsmiljön

Från vänster: Forough Momayyez, Zohre Shahryari, Seyyedeh Maryam Kharrazi, Mojtaba Jokar, Sajjad Karimi och Moein Lotfi

– Att ha utbyte av doktorander från internationella lärosäten är väldigt viktigt för vår forskning. Det gör att vi får ny kunskap till oss och vi får en möjlighet att marknadsföra vår forskningsmiljö, högskolan och Sverige, säger Mohammad Taherzadeh, professor i resursåtervinning.

Forskningen inom resursåtervinning vid Högskolan i Borås är känd på lärosäten runt om i världen och doktoranderna söker sig hit själva för att få genomföra forskningsprojekt. Doktoranderna har bland annat kommit från Malaysia, Indonesien, Kina, Algeriet, Uzbekistan, Iran, Nigeria, Tyskland, Polen och Italien.

– Vi får väldigt många förfrågningar om att ta emot gästdoktorander. Men vi kan inte ta emot alla, det beror mycket på vilket ämne doktoranden forskar inom, vilken kompetens vi har att erbjuda samt om vi har den utrustning som doktoranden kan tänkas behöva.

Ett ömsesidigt samarbete

Finansiering är också en viktig del, och är det som avgör hur länge doktoranden kan stanna.

– När doktoranden har fått ett ”letter of acceptance”, alltså ett brev där vi säger att doktoranden är välkommen till oss, måste personen i fråga söka finansiering. Det är olika hur länge de stannar hos oss, vi har haft doktorander som har varit här allt ifrån en månad till två år.

Just utbyte är något man satsar på inom resursåtervinning, det ger mycket erfarenhet men också social samhörighet. Doktoranderna får både kollegor och vänner under sin tid vid högskolan.

– Det är ett ömsesidigt samarbete där båda lärosätena får marknadsföra sig. Vi får kunskap till oss och doktoranden får med sig kunskap tillbaka till sitt lärosäte. Gästdoktoranden är en viktig ambassadör för oss.

Under hösten kom sex nya gästdoktorander till SCRR. Tre av doktoranderna, Sajjad Karimi, Zohre Shahryari och Seyyedeh Maryam Kharrazi, forskar alla på svamp och fisknäring. Mojtaba Jokar, Forough Momayyez och Moein Lotfi bedriver forskningsprojekt inriktade mot biogas.

– Högskolan har flera utrustade laboratorier och professorer med expertkunskap som kan hjälpa mig att utveckla mitt projekt och min avhandling inom området miljöföroreningar, säger Sayyedeh Maryam Kharrazi, från Isfahan University of Technology.

Text: Annie Klasén
Foto: Erika Danielsson och Suss Wilén