Nya löner klara för OFR

Balders fasad

Nu är samtliga löneförhandlingar avslutade. Lönekörningsdatum för februari kommer att inträffa inom kort vilket innebär att chefer inte kommer hinna att erbjuda medarbetare samtal om ny lön innan lönerna är synliga i Primula.

– Det är, precis som tidigare, olyckligt att medarbetarna kanske inte kommer att få en motivering i samband med att de får reda på den nya lönen, säger Birgitta Alfraeus, HR-chef.

– Vi har dock diskuterat detta med OFR och är överens om att vi vill att medarbetare ska få sina nya löner i februari.

Alla medarbetare kommer att ges möjlighet till samtal om ny lön, vilket ska ske skyndsamt även om samtalet eventuellt inte kan genomföras i direkt anslutning till påskrivet protokoll. Samtalen ska vara genomförda senast vecka 10.  Du som medarbetare kan givetvis själv också kontakta din chef och initiera ett sådant samtal. Efter genomförda samtal kommer påskrivna protokoll att lämnas till diariet.

Nya löner för samtliga doktorander betalades ut i december då dessa regleras i Lokalt villkorsavtal vilket förhandlades och blev klart i december.

Parterna är mycket nöjda med att tidplanen som lades för löneöversynen har kunnat hållas och att det varit ett bra och konstruktivt förhandlingsklimat.

Text: HR
Foto: Anna Sigge