Pilotprojekt för en inkluderande högskola

Studenter inne på högskolan

Kvinnor och män studerar i stor utsträckning olika ämnen på universitet och högskolor. Uppdelningen gäller alla utbildningsnivåer och bidrar till den könssegregerade arbetsmarknaden. För att undersöka varför specifika grupper väljer bort vissa utbildningsinriktningar och ta fram förslag på inkluderande insatser, har Högskolan i Borås anlitat Nationella sekretariatet för genusforskning.

I pilotprojektet ska tre av högskolans utbildningsprogram genomlysas ur ett jämställdhets- och genusperspektiv. Programmen är Byggingenjör, Systemvetarutbildning samt Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot akutsjukvård.

Läs mer

Läs mer om projektet på Nationella sekretariatet för genusforsknings webbsida.

Foto: Anna Sigge