Rektor: ”Vi står starkare nu”

– Vi har fått en högskola som står starkare och fungerar väl. Men visst finns det kvar att göra, säger rektor Björn Brorström.

Det kom en fråga till Inblick kring vilket resultat som uppnåtts tack vare högskolans omorganisation. Frågan gick över till Björn Brorström som ger ett direkt svar att den nya organisationen har bidragit till att högskolan kunnat bygga kompletta akademiska miljöer. Han lyfter också fram högskolans examenstillstånd inom vårdvetenskap 2016 som ett konkret exempel. Samarbete över gränserna och helhetssyn istället för traditionellt stuprörstänkande har varit en nyckel, enligt rektor.

– Vi har också fått ett verksamhetsstöd som är mindre sårbart och mer professionellt, effektivt och tillgängligt, konstaterar han.

En annan effekt av omorganisationen är att högskolans ledning har blivit starkare och mer harmonisk. Tillsammans med en höjd strategisk nivå har det till exempel bäddat för gemensamma beslut som underlättat viktiga satsningar som Science Park Borås, Grants and Innovation Office, GIO, och en rad centrumbildningar som präglas av tvärvetenskap.

Manegen är krattad

Ur ett helhetsperspektiv tycker Björn Brorström att högskolans verksamhet fungerar väl. Utbildningarna håller erkänt hög kvalitet. Hållbarhetsarbetet blir allt tydligare. Forskningen är relevant, bra och skapar samhällsnytta – och dessutom ökar volymen. Manegen är krattad inför framtiden.

– Organisationen gör att vi är förberedda på fortsatt utveckling. Vi siktar ju som alla vet på att få universitetsstatus. Jag är övertygad om att våra chanser har ökat tack vare organisationsförändringen. Utan den hade vi helt enkelt inte varit där vi är i dag.

Som vid alla större omstöpningar av organisationer finns det förstås också fläckar. Allt är inte perfekt och alla är inte helnöjda, det erkänner Björn Brorström.

– Det finns problem på vissa håll, som med all säkerhet är relaterade till omorganisationen. Det har gjorts en arbetsmiljöundersökning som vi tittar på just nu. Det finns saker och ting vi kan ta tag i och förbättra.

Samarbete över de interna gränserna är det absolut viktigaste framöver, poängterar han.

– Tänk på att försöka se möjligheterna i ett bredare perspektiv. Det kommer att gynna alla oss som arbetar på högskolan.

Text: Staffan Ljung

Foto: Anna Sigge/Ulf Nilsson