Senaste forskningen blir nu mer tillgänglig

Avhandlingar digitalt

Det var Tomas Wahnström, studierektor för forskarutbildningen i resursåtervinning, som tog initiativet att synliggöra doktorsavhandlingarna. Nu publiceras de även digitalt i informationspunkten, samtidigt som de spikas upp på trädet innan disputationen.

– Spikningen är en fin ceremoni, men avhandlingarna är ju inte särskilt tillgängliga uppe på forskningsträdet, säger han. På det här sättet kan fler ta del av vår forskning på ett smidigare sätt.

Informationspunkten står mitt i biblioteket. Det är en pekskärm där vem som helst kan gå in och läsa de doktorsavhandlingar som publicerats på högskolan. Peka bara på en av våra sex forskarutbildningar, där kan du sedan läsa abstracten till publicerade doktorsavhandlingar. De doktorsavhandlingar som du vill fördjupa dig i skickar du enkelt till dig själv som pdf genom att knappa in din mailadress.

– Den är enkel att använda, säger Anna Kjellsson, forskningskommunikatör på Högskolan i Borås. Och snart blir det ännu lättare då även den som lider av synnedsättning eller dyslexi kommer att kunna få texterna upplästa med talsyntes. Vår forskning ska vara tillgänglig för alla.

Text och bild: Emma Lindh