Spännande möte mellan glas och textil

Det var arkitekten Iva Rešetar som höll i workshopen, tillsammans med glasblåsarmästare på glashyttan The Glass Factory i Boda glasbruk. Studenterna som deltog pluggar textildesign på Textilhögskolan. Iva Rešetar är doktorand inom ArcInTexETN-nätverket, ett samarbete mellan olika lärosäten i Europa med syfte att undersöka design för mer hållbara former för att leva och bo. Det rör sig om tvärvetenskaplig forskning inom ämnena textildesign, interaktiondesign och arkitektur. Högskolan i Borås koordinerar projektet och Iva Resetars hemmalärosäte Universität der Künste Berlin ingår i nätverket.

– Jag arbetar med kombinationen glas och nya, termiskt adaptiva material för att utveckla interiör- och fasadelement som kan härbärgera energi, säger hon. Tanken är att använda arkitektoniska element i stället för mekaniska system för att värma och kyla utrymmen, vilket i framtiden kan leda till stora förändringar i hur klimatkontroll av byggnader kommer att se ut.

I hennes tjänst ingår att delta i workshops och projekt på andra lärosäten i nätverket.

– När jag fick möjlighet att vara gästforskare vid Textilhögskolan började jag fundera på hur design- och produktionsprocessen av mina glaselement skulle kunna påverkas av textil, säger hon. Det var ett inspirerande sammanhang att arbeta i, eftersom Textilhögskolan är så bra på att utvidga fältet för textildesign med nya möjligheter.

Fascinerande och oförutsägbara resultat

Under sin vistelse vid Textilhögskolan i höstas besökte hon The Glass Factory i Boda Glasbruk för några tidiga experiment som hon senare presenterade vid ett seminarium. I slutet av terminen blev studenterna inbjudna att delta i en workshop för att lära mer om tekniken glassblåsning med textila formar.

Två av de fyra som nappade på erbjudandet var Ronja Schweiger och Kathryn Walters.

– Vi var imponerade av Ivas seminarium och tyckte det var spännande att få möjlighet att testa att arbeta med glas så här, säger Ronja Schweiger.

– Det var fritt, lekfullt och trevligt att avsluta höstterminen med det här jobbet, säger Kathryn Walters. Skönt att få göra något som inte behövde bli så perfekt.

De ägnade en dag åt att skapa de formar som glaset sedan skulle blåsas in i. Formarna av textil var tredimensionella och hade öppningar på olika ställen, där glaset kunde tränga ut och bilda bubblor på ett sätt som var svårt att förutse. Dessutom blev de textila formarna rörliga och ändrade sig allt eftersom glaset expanderade.

– Till att börja med skapade vi serier av formar i en viss topologi, enligt instruktioner från Iva, säger Ronja Schweiger. Till exempel en grundform med en öppning eller med två öppningar. Det var bra med denna begränsning, eftersom möjligheterna skulle varit alltför många annars. Nu fick vi också se att exakt lika formade formar gav olika resultat när glaset blåstes in i dem, beroende på vilket material de var gjorda av. Vi använde olika typer av metall i vävd eller stickad form och olika grovlek.

– Under den dag som vi var i Boda glasbruk var det två glasblåsare som blåste glas i våra former, säger Kathryn Walters. Det var så fascinerande, och det hände många saker som vi inte hade väntat oss. Eftersom de arbetade så snabbt hann de blåsa även i improviserade formar som vi gjorde där på plats, av spillbitar.

Efter blåsning behövde glasen ligga på avkylning i en kylugn under ett dygn. Därefter skickades modellerna till deltagarna på workshopen, vilka blev mycket uppspelta och glada av att se föremålen. De har nu försiktigt pillat bort metallen på de flesta av dem, och till exempel sett att kopparväv lämnade en svagt lila nyans i glaset. Det blev också en ytstruktur i glaset efter den textil som det har blåsts in i. Nu funderar de på att använda några av glasen till karaffer, och andra till prydnadsföremål. 

Hoppas fortsätta samarbetet

Iva Rešetar är också nöjd med arbetet.

– Det var väldigt intressant och lärorikt att ha denna direktkontakt med materialet och glasblåsningsprocessen. Det viktiga var att förstå hur glaset kan bli ett tredimensionellt, arkitektoniskt material med hjälp av textilier. Nu vill jag gå vidare med att fundera på hur den här typen av hantverkstekniker kan användas ihop med digital design för att skapa prototyper som lämpar sig för klimatkontroll av byggnader.

The Glass Factory i Boda glasbruk vill också gärna se en fortsättning på samarbetet.

– Vi funkar lite som ett testlaboratorium för forskare och konstnärer och gillar att vidareutveckla glasets användningsmöjligheter, säger Maja Heuer, museichef på The Glass Factory. Dessutom tycker våra glasblåsarmästare i hyttan att det är roligt och inspirerande med den här typen av samarbeten, så det hoppas vi att vi får fler tillfällen till framöver.

Läs mer

ArcInTexETN.

Ord
Topologi är en form av geometri där endast formen på objekten, och inte några avstånd, betraktas. En topologi beskriver ett antal volymers fysiska form och formen på deras gemensamma rum såsom de gemensamma resulterande öppningarna och överbryggningarna. (Källa: Wikipedia)

Text: Lena M Fredriksson
Foto: Lena M Fredriksson och Iva Rešetar