Välciterat citat från Annelie Sundler

Handslag mellan generationer: En yngre hand håller en äldre persons hand. Foto: Mostphotos

Det är statistik från kommunerna, som nyhetsbyrån sammanställt, om hur många besök hemtjänstanställda gör hos äldre på två veckor som många lokaltidningar valt att lyfta fram och göra lokala vinklar på. Bland 240 kommuner som ingår i mätningen är det fler än hälften av kommunerna som rapporterar att det kan vara mellan 15-20 olika vårdpersoner som besöker samma person under en tvåveckorsperiod. Det är mot bakgrund av denna statistik som nyhetsbyrån Siren bad Annelie Sundler att kommentera sifforna.

– Ja, det är otroligt vilken spridning det blev på detta. Jag har nog citerats i ett 40-50 tal pressklipp av de jag hittills hunnit följa via vår presstjänst.

Annelie Sundlers citat till nyhetsbyrån Siren
– Det finns de äldre som känner en stor oro för vem som kommer och om man får den hjälp som man behöver. Det blir inte bättre av att det är väldigt många olika personer som är involverade.
Vad var anledningen till att du fick frågan från nyhetsbyrån?
– Det är nog på grund av den forskning om vård av äldre i hemmet som vi här på högskolan bedriver. Vi har ju sett i vår egen forskning, när vi studerat hembesök, att det finns en oro bland äldre att man inte får den vård man behöver när det kommer så många olika personer inom hemtjänsten under så kort tid. Det var grunden i min kommentar och som uppenbarligen plockats upp av många tidningar. Det är ju kul att det uppmärksammas och att vår forskning anses relevant.

Varför ser det ut som det gör? Att det är så många olika personer som kommer?
– Att säkra bemanning och kompetens i vården av äldre är en utmaning för många kommuner. Det hänger troligen ihop med flera faktorer, där lön, arbetstider och arbetsförhållanden har betydelse. Och vi behöver lyfta fram vilket viktigt jobb det är och att få det mer positivt.

Ni driver ett nytt relaterat forskningsprojekt, berätta! 
– Ja, det stämmer. Vi ska göra en webb-baserad utbildning för vårdpersonal inom hemtjänst om kommunikation och bemötande. Målet för utbildningen är att öka vårdpersonalens kommunikativa kompetens och förmåga att möta och svara an mot den äldre personens uttryckta angelägenheter och behov. Allt för att förbättra vården av äldre och säkra viktig kompetens.

Text & personfoto: Henrik Grönberg