Annika vårdar våra äldre

Annika Knutsson

Vad var det som gjorde att du ville vidareutbilda dig?

– Jag har jobbat ett tag nu och har successivt känt ett allt starkare behov av fördjupad kunskap, att verkligen kunna förstå de tester jag gör och resultatet av dem. I min nuvarande roll som sjuksköterska utreder jag exempelvis minnessvårigheter och jag vill veta mer om området för att kunna göra ett bättre jobb. 

Varför sökte du till just denna utbildningen?

– Jag ville spetsa min omvårdnadskompetens mot äldre och denna utbildning matchade mina behov och önskemål. Den går också bra att läsa på distans vilket också gör det möjligt för mig att arbeta på 70 procent parallellt med studierna.

Vad läser ni på utbildningen? 

– Det är mycket omvårdnadsteorier och riktade kunskapsområden. Nu läser vi till exempel om demens-sjukdomar och multisjukdomar (om en person har fler än två kroniska sjukdomar). Vi läser också om vård vid livets slutskede, d.v.s. palliativ vård. Så man kan säga att vi läser det mesta om hur vi som sjuksköterskor kan bidra till att människor får en så bra livskvalitet som möjligt, trots en ibland komplex sjukdomsbild hos äldre.

Namn: Annika Knutsson
Bor: Höganäs i Skåne
Familj: Man och två barn
Studerar: Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 hp, distans. 
Tidigare gjort: Färdig sjuksköterska 2003. Arbetat många år som sjuksköterska med 
akut hjärtsjukvård på Hallands sjukhus i Halmstad. 
Arbetar idag: Sjuksköterska på äldrevårdsmottagningen vid Höganäs vårdcentral. 
Intressen: Seglar mycket med familjen på somrarna, oftast i Danmark och Själland runt. 
Tränar gärna crossfit.

Vad ger utbildningen dig för nytta i ditt arbete?

– Den ger mig nya infallsvinklar på hur jag bättre kan hantera och bedöma olika vårdsituationer än tidigare.  Om en person har en funktionsnedsättning så kan jag idag hjälp hen till att hitta vägar till ett fullgott liv ändå. Det sker genom bra samarbete och dialog mellan mig och min patient och gemensamt kan vi minska risken för att hen ska drabbas av andra komplikationer som en följd av sin sjukdom eller situation. Jag har också fått mer praktisk kunskap att exempelvis bedöma när det är rätt att sluta med medicin. 

Du läser kursen på distans - hur går det?

– Det är smidigt, visst blir det såklart mycket självstudier och individuella skrivuppgifter via utbildningssystemet PING PONG, som också fungerar som ett bra diskussionsforum. Men för mig passar det bra och jag kan styra min egen tid. Flera föreläsningar finns filmade för på webb också, även om jag önskat att alla var det. Förra terminen samlades vi sex gånger här på högskolan, denna termin tre tillfällen med två dagar åt gången, så det fungerar bra. En annan fördel är att jag kunde göra min praktik på hemmaplan, i mitt fall i Ängelholm, som ligger ganska nära där jag bor så jag behövde inte vara borta från min familj.

Vad tycker du om Högskolan i Borås?

 – Jag är inte här så ofta, så jag har ganska lite kontakt med högskolan och staden, men jag har fått den hjälp jag behöver och jag är nöjd med IT-hjälpen.


Skapa din framtid i Borås

Hösten 2018 erbjuder vi 59 program på grund- och fortsättningsnivå. Ett av dem är Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot vård av äldre, 60 högskolepoäng.

Text och foto: Henrik Grönberg