Björn Brorström i panel för kvalitetsgranskning i Danmark

– Vi ska utvärdera kvalitetssäkringssystemet inom University College Northern Denmark (UCN). Det är en så kallad institutionsutvärdering där vi ska värdera hur kvalitetssäkring sker inom alla områden och på alla nivåer inom organisationen.

Vad är din roll i denna grupp?

– Jag är ledamot av den ackrediteringspanel som leder utfrågningarna i samband med platsbesöken och som kommer ansvara för de ställningstaganden som kommer att göras efter avslutad utvärdering. Beslutet om ackreditering eller inte tas av ett särskilt ackrediteringsråd.

Är det någon skillnad på den danska kvalitetsgranskningen jämfört med den svenska?

– Danskarna tillämpar ett system som på många sätt liknar det system för utbildningsutvärderingar som vi nu implementerar i Sverige.

Har vi något att lära av Danmark?

– Vi har mycket att lära. De har tillämpat modellen sedan några år tillbaka och har erfarenheter av institutionsutvärderingar. Det är en mycket omfattande, resurskrävande och systematisk utvärdering. Till grund för våra intervjuer finns en mycket omfattande självvärderingsrapport som krävt insamling av mycket information och som innebär ökade kunskaper för alla om verksamheten.

Har de något att lära av oss?

– Jag kan möjligtvis tycka att mängden information kunde ha begränsats något. Men vad danskarna kan lära av oss väntar jag med att uttala mig om till hela utvärderingen är klar.

Björn Brorström åker tillbaka det danska lärosätet i maj för att tillsammans med kvalitetsgruppen under fyra dagar studera hur kvalitetssäkringssystemet tas emot och fungerar i praktiken.

Läs mer

Läs även Rektors blogg om uppdraget.

Text: Solveig Klug
Foto: Patrik Svedberg