Dags att nominera till högskolans pedagogiska pris

Studenter på föreläsning

Högskolan i Borås pedagogiska pris delas ut till ett arbetslag, det vill säga en grupp lärare som tillsammans ansvarar för en specifik kurs, eller en enskild lärare som ensam ansvarar för en kurs. Den kurs du nominerar ska under 2017 ha satt studentens lärande i centrum med ett genomtänkt pedagogiskt upplägg.

– Att sätta studentens lärande i centrum, det är ett mål som förpliktigar. Då är det naturligt att med ett pris uppmärksamma och uppskatta sådana kurser och arbetslag som lyckas väl och som kan tjäna som inspiration för andra, säger prorektor Jörgen Tholin.

Fakta kring priset

Pristagare utses av en kommitté bestående av prorektor, två representanter för Studentkåren i Borås och chef för Sektionen för pedagogisk utveckling och forskning (PUF) vid Högskolan i Borås. Priset delas ut i samband med högskolans akademiska högtid den 4 maj 2018.

Priset utgörs av ett resestipendium omfattande 50 00 kronor som tillfaller den eller de lärare som planerat och genomfört kursen. Prissumman ska användas för studieresa, konferensdeltagande eller liknande aktivitet, relaterad till pedagogisk verksamhet. Summan finns tillgänglig för användning hela det efterföljande kalenderåret.

Vinnarna förväntas också vara key-note-talare på högskolans årliga konferens för pedagogisk utveckling, PUH-konferensen. 

Så här nominerar du

Skicka ditt förslag på kurs/kurslag samt en kort motivering till registrator@hb.se senast fredagen den 2 februari 2018. Ange Dnr: 013-18 i nomineringsförslaget. I motiveringen ska det stå varför du vill nominera kursen, vad du lärde dig inom ramen för kursen samt hur du lärde dig och hur du fått möjlighet att påverka kursens innehåll.

Läs mer om priset och kriterierna (pdf).

Pedagogiskt pris genom tiderna

Nya regler om nominera kurslag införs

2015              Fritidspedagogisk verksamhet II (11GF50)
2016              Engelska med didaktisk inriktning för ämneslärare med inriktning mot grundskolans årskurs 7-9 (11EN50)

Nya regler införs inför utlysning

2014              Gunilla Elber
2013              Lennart Boman
2012              Johan Eklund
2011              Jan Nolin
2010              Eli Bytoft Nyaas, Fernando Seoane Martinez
2009              Clemens Thornquist
2008              Dag Henriksson, Richard Baldwin
2007              Linda Östlundh
2006              Rolf Appelkvist
2005              Kurslaget för ”Design för det goda livet” (Johan Huldt, Larsh Eriksson, Lars G Strömberg, Agneta Nordlund Andersson, Marcus Bergman, Torsten Hildt, Magnus Larsson)
2004              Roy Andersson

Inrättande av pris för flexibelt lärande och handledning av doktorander (tre pris)

2003              Annette Eliasson, Peter Kammensjö, Dennis Beach
2002              Lennart Boman, Anita Eklöf, Göran Goldkuhl
2001              Mimmi Kylemark, Martin Voss

Inrättande av pedagogiskt pris

2000              Bernt Evertsson
1999              Maria Ferlin
1998              Bo Westerlund
1997              Christina Rinaldo
1996              saknas
1995              Göran Berntsson
1994              Rolf Gustafsson
1993              saknas
1992              Brita-Lena Json Öman

Text: Johanna Avadahl
Foto: Ulf Nilsson