Ett yrke i livets tjänst för nyblivna barnmorskor

Läraren Marianne Johansson inledde med att önska alla barnmorskor ett rikt och givande yrkesliv och gratulerade till ett fantastiskt yrke och profession.

– Ni är alla goda förebilder för kommande barnmorskor, sa hon.

Tillsammans med lärarkollegan Ida Gustafsson delade hon ut broscher till studenterna. Studenterna fick också Pinards berömda trätratt, ett stetoskop, som fortfarande används, men numera mest som komplement till mer modern teknik, på barnmorskemottagningarna och vid ankomst till förlossningen när kvinnan ska föda barn för att lyssna och analysera fostrets hjärtljud.

Därefter uppmärksammade Barnmorskeföreningen Älvsborg och Norra Bohuslän studenterna med blommor. Högtidsstunden innehöll också musik framfört av Maja Persson och Klara Göthberg som bl.a. sjöng Gabriellas sång. Representanter från förlossningen på Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) var också på plats för att gratulera de studenter som haft sin praktik på SÄS.

Sofia Kopp, en av de nyblivna barnmorskorna, som planerat högtiden höll ett tänkvärt tal där hon liknade utbildningen vid en graviditet.

– Ibland har vi mått bra, ibland sämre och inte alltid förstått och praktiken kändes som ett ultraljud där vi fick känna på att vara barnmorskor. Vi har vuxit som människor under utbildningen och nu är vi nyfödda barnmorskor.

Vikten av att lyssna
I sitt tal lyfte hon fram vikten av att lyssna i rollen som barnmorska. Det första är att lyssna till kvinnan, det andra är att lyssna till vetenskapen och sträva efter att lära sig det nya som forskningen säger, att ständigt utvecklas. Det tredje är att lyssna inåt, att lyssna till sig själv, sina egna erfarenheter och vem man själv är. Det fjärde är att lyssna uppåt, det vill säga till livet självt.

– Vi jobbar med livet, i livets tjänst och det är viktigt att vi hämtar kraft från just livet, sa Sofia Kopp och menade att barnmorskearbetet är ett yrke i livets tjänst.

Hon har själv gjort en resa och började som präst för att sedan bli sjuksköterska och nu också barnmorska.

– Jag har alltid längtat efter att jobba i vården och att få känna glädje på jobbet, säger Sofia som nu direkt efter utbildningen börjar på gynekologen vid Södra Älvsborgs sjukhus och sedan vill till förlossningen.

Mer om barnmorskeutbildningen
Barnmorskeutbildningen i Sverige har anor från tidigt 1700-tal med den första utbildningen i Stockholm. I Borås har den funnits sedan mitten 1960-talet, då via Landstingets försorg fram till 1999 när vårdhögskolan blev en del av Högskolan i Borås. Dagens specialistutbildning omfattar 90 högskolepoäng och ges på helfart under tre terminer. Studierna sker delvis på distans och 30 veckor av den totala utbildningen innefattar verksamhetsförlagd utbildning. För att gå utbildningen krävs sjuksköterskeexamen och ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Atika Khalaf är också nybliven barnmorska som studerat i Borås men som bor i Kristianstad. Där arbetar hon på högskolan som forskare och lärare. Hon är doktor i medicinsk vetenskap och har disputerat med en avhandling om global folkhälsa vid Karolinska Institutet. Hon hörde att utbildningen i Borås hade gott rykte och berättar om varför hon ville bli barnmorska.

– Redan som ung i mitt hemland Irak fick jag uppleva en hemmaförlossning och då, som 16-åring, bestämde jag mig för att någon dag ska jag bli barnmorska, säger Atika Khalaf som tycker att barnmorskeutbildningen i Borås är den bästa utbildningen hon någonsin gått.

– Jag upplever att utbildningen har levt upp till sitt rykte med bra upplägg, möjlighet till praktiska övningar och inspirerande föreläsningar samt engagerade forskare, lärare och föreläsare.

En avslutande praktikperiod nu i februari är kvar, sedan är hon färdig. Exakt vad som
väntar har hon inte riktigt bestämt.

– Vi får se hur framtiden utvecklar sig, barnmorskeyrket är brett och jag låter alla dörrar vara öppna.

Text & Foto: Henrik Grönberg