Sjuksköterskor redo för yrkeslivet

Studentpräst Johanna Fridäng inledningstalade om ett yrke i livets tjänst och läste upp texten till den välkända psalmen ”Du vet väl om att du är värdefull”. Därefter greppade studenten Jonas Björkquist gitarren och rev av en bejublad version av Cornelislåten ”Brev från kolonien”, med titeln ”SMS från akuten”. Patrik Dahlin hade äran att hålla studentalet och riktade studenternas särskilda tack till alla lärare, handledare och gästföreläsare för tre lärorika år.

Södra Älvsborgs Sjukhus, SÄS, delade, via studierektor för verksamhetsförlagd utbildning Eva-Britt Wüstenhagen, ut vårdstipendium om 5000 kr till bästa uppsats. Pris till bästa kandidatuppsats gick till Josefine Jäntti och Matilda Jäntti som genom en litteraturstudie undersökt patienters upplevelser av att ha överlevt ett hjärtstopp.

Motiveringen från SÄS:
Att drabbas av hjärtstopp är en livshotande situation som lämnar spår hos individen, fysiskt, psykiskt och existentiellt. Detta beskrivs på ett intressant sätt i er uppsats. Jag är övertygad om att många andra tillstånd, sjukdomar eller trauma, där livet som det hittills sett ut är hotat kan väcka liknande upplevelser. Ni betonar patientens behov av att finna begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Där har sjuksköterskan en viktig roll.

Pris till bästa magisteruppsats gick till Elin Jakobsson och Nicklas Wing som intervjuat åtta specialist-sjuksköterskor med erfarenhet av att vårda patienter med psykos i uppsatsen: ”Existentiell dans” Hur sjuksköterskor inom psykiatri erfar existentiell omvårdnad vid psykossjukdom.

Motiveringen från SÄS:
När patient och vårdare inte delar samma verklighet är det en utmaning att kunna ge en god vård. Ni beskriver ändå en möjlighet till detta. Lyhördhet och respekt, och gränser för att skydda, det bygger en tillit som skapar förutsättningar för en existentiell omvårdnad.

Sedan följde traditionsenlig utdelning av broscher och etikkort för god omvårdnad och avslutningstal till studenterna av professor Fredrik Ståhl. En fin stund i kyrkan var över och studenterna tågade ut redo för nya uppdrag till tonerna av "Jag är på väg" från Disneyfilmen Björnbröder.

Röster från studenter utanför kyrkan:

Sandra Backman, som fått jobb på Östra sjukhuset i Göteborg där hon ska arbeta på neonatalintensiven och Matilda Holmlund som börjar på avdelningen för plastikkirurgi för barn på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Det känns overkligt och fantastiskt och vi är väldigt stolta, säger båda om känslan att vara klara.  

– Att blir sjuksköterska har varit en dröm sedan jag var liten, tillägger Sandra Backman. 

Erik Gustafsson, börjar på barnakuten på Östra sjukhuset i Göteborg.

– Jag har skolat om mig från elektriker till sjuksköterska. Jag var lärare på en skidskola för barn och kände då att jag ville jobba med människor och lära mig mer om barn och om pedagogiken runt det. Att vi har sjuksköterskor i släkten har nog påverkat också, säger han om varför han valde yrket där han ser många möjligheter och många dörrar som öppnas.

Text & foto: Henrik Grönberg