Fick stipendium för uppsats om hållbarhet som designmetod

Hennes examensarbete ”Modular Sustainability - Modular possibilities and sustainable solutions from a textile design perspective” är en experimentell undersökning kring möjligheterna att kombinera väv, alternativa beredningsmetoder och modulära lösningar ur ett textildesignperspektiv.

Atocha Gonzalez Andersson
Utbildning: Textildesign, 180 hp
Aktuell: Tilldelades Sparbanksstiftelsen Sjuhärads stipendium för uppsats som integrerat hållbar utveckling i samband med Days of Knowledge i oktober 2017.
Titel på uppsats: Modular Sustainability - Modular possibilities and sustainable solutions from a textile design perspective.

– Arbetet inkluderar materialurval, väv, färg- och modulära undersökningar, färgning, tryck, bioplast samt laserskärning, allt genom att använda hållbarhet som designmetod. Arbetet förtydligade att designen är avgörande för om ett material eller en produkt i slutändan är hållbar. Med hjälp av tydliga riktlinjer är det lätt att se hur man hela tiden kan förbättra hållbarhetsaspekterna längst hela designprocessen, vilket i sin tur förtydligar något så otroligt komplext som hållbarhet. Genom att använda hållbarhet som designmetod tvingas du komma på nya lösningar vilket i sin tur öppnar upp för nya och oväntade resultat.

Hur tänkte du kring hållbar utveckling när du skulle skriva din uppsats?

– Jag ifrågasatte om det var möjligt att designa textiler som var hundra procent hållbara. En av de viktigaste frågorna som följde med under hela examensarbetet var huruvida det är möjligt att producera hållbart när du i teorin inte borde producera överhuvudtaget.

Vad betyder det för dig att jobba med hållbar utveckling?

– En stor del i min drivkraft är att hitta lösningar, ifrågasätta och vara öppen för ny kunskap. Det finns så mycket att förbättra inom hållbarhet, det gäller bara att tänka utanför ramarna.

Vad ger du för tips till de studenter som nu ska skriva uppsats om hur de kan tänka kring hållbar utveckling?

– Det är att inte bli avskräckt av att det är komplext, utan att snarare se det som en motivation. Det finns en anledning till varför det är så komplext – för att det finns så mycket vi kan göra för att förbättra och förändra, vilket betyder att det finns lika många idéer som borde undersökas.

Vad arbetar du med i dag?

– Jag arbetar med inredning i elbilar, en anställning jag fick efter min praktikperiod på utbildningen.

Hur tänker och jobbar du med hållbar utveckling i ditt arbete idag?

– Jag övertygad om att hållbarhet alltid kommer att vara en del i mina kommande projekt. Jag får även arbeta med hållbarhet på min nuvarande arbetsplats, där jag får komma med förslag på nya lösningar och undersöka nya material.

Vad betyder stipendiet för dig?

– Det betyder väldigt mycket för mig, det är så klart väldigt roligt att bli uppmärksammad för sitt examensarbete. Stipendiet gör det också möjligt för mig att påbörja nya projekt. Det finns redan planer på vad stipendiet ska gå till, men det är hemligt för nu.


Sparbanksstiftelsen Sjuhärads stipendium

De examensarbeten som har integrerat hållbar utveckling kan bli aktuella för nominering till stipendier som delas ut av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad på Days of Knowledge i oktober varje år. Examensarbeten som genomförts under läsåret 2017-2018 kommer att premieras i oktober 2018.

Läs mer om stipendiet och dess kriterier.

Läs mer om Days of Knowledge.

Text: Solveig Klug
Foto: Anna Sigge