Huvudtalare på FN-konferens om organisationers livskraftsförmåga

Margareta Oudhuis, senior professor i arbetsvetenskap vid Högskolan i Borås, och forskarkollegan Stefan Tengblad, professor i företagsekonomi vid Högskolan i Skövde, beger sig den 12 mars till FN:s högkvarter i New York. Margareta Oudhuis berättar mer:

– Vi har bjudits in till en konferens där man ska diskutera det ramverk som FN antog år 2013, ”The Organizational Resilience Management System”, som är tänkt att bistå FN:s alla skilda enheter att bygga och förbättra sin resiliensförmåga för att på så sätt kunna leva upp till sitt mandat.

Vilka ska ni tala inför?

– Vi ska tala inför deltagare från FN:s egna organisationer och enheter, där en del deltagare finns med på länk.

Hur mycket taltid får ni och vad kommer ni att framföra?

– Vi inleder konferensen som huvudtalare och har cirka 1,5 timme på oss på förmiddagen. På eftermiddagen kommer vi att diskutera med deltagarna, som består av anställda och företrädare från skilda enheter inom FN, om hur vi med hjälp av våra teoretiska perspektiv och erfarenhetsutbyte kan bidra till att stödja deras arbete att utveckla sin resiliensförmåga.

Vad betyder det för er forskning att få en sådan inbjudan?

– Det betyder förstås jättemycket att få möjlighet att presentera och diskutera våra perspektiv och sätt att se på vad som gör företag och organisationer långsiktigt livskraftiga inför, och med, företrädare för en organisation som FN. Om vi kan bistå dem på något litet sätt vore det en stor framgång. Vi hoppas givetvis att det även kan bidra till att synliggöra vår forskning och den nytta den kan bidra med här hemma. Vad det mer kan leda till ser vi med spänning fram emot.

Vad betyder det för högskolan?

– Att Högskolan i Borås syns i dessa sammanhang är väldigt viktigt för att göra högskolan känd också inom en organisation som FN. Inte minst på en konferens med ett tema som ligger nära högskolans profil om hållbarhet.

Seminarium och bokrelease 2 februari

Den 2 februari hålls ett seminarium om boken ”The Organizational Resilience Management System” på Högskolan i Borås.

Text: Solveig Klug
Foto: Klas Svensson