Inblicksfrågan: Medlemsavgifter i branschorganisationer

Arbetsgivaren kan betala medlemsavgifter och det är närmaste chef som bedömer om detta behövs för att vara ett stöd i medarbetarens arbete. Jag kan dock inte svara på frågan i vilken utsträckning chefer beviljar medlemskap. Viktigt att notera i sammanhanget är att de medlemsavgifter som är personliga ska förmånsbeskattas enligt gällande inkomstskattelag, svarar Maria Kantvik, HR-controller.

Har du en fråga till Inblick?

Är det något du gått omkring och funderat på som du vill att vi som gör Inblick ska ta reda på? Ställ din fråga till oss!

Text och bild: Erika Danielsson