Tidigare prefekten Bengt Andersson har avlidit

Bengt Andersson var en av dem som var med och startade ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Borås 1988. Han var en driven man som såg till att ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Borås fick ett nationellt gott betyg och renommé. Nationella och internationella samarbeten mellan olika lärosäten och näringslivet var också något som Bengt Andersson brann för. Han var under flera år ordförande i den nationella samverkansgruppen för högskoleingenjörsutbildning.

Rätt man på rätt plats

Bengt Andersson var drivande när det gällde uppbyggnaden av ingenjörsutbildningarna vid Högskolan i Borås. Han följde noga med teknikutvecklingen inom industrin och såg tidigt att det fanns ett behov av en ny typ av ingenjör med en kunskapsprofil mellan dåvarande gymnasieingenjören och civilingenjören. Något som sedan kom att bli den numera väletablerade högskoleingenjören.

En stor visionär och entreprenör

Flera tidigare kollegor beskriver Bengt Andersson som en visionär och entreprenör som både var en bra chef och en god ledare genom att vara angelägen om varje enskild medarbetares utveckling.  Han brann för ingenjörsutbildningen vid Högskolan i Borås och för det livslånga lärandet. Bengt Andersson gjorde avgörande insatser då högskoleingenjörsutbildningarna byggdes upp under 1990-talet, vilket lade grunden till den omfattande och framgångsrika ingenjörsutbildning som finns vid Högskolan i Borås i dag.

Bengt Andersson verkade som prefekt vid Högskolan i Borås mellan 1988-1999.

Text: Annie Klasén
Foto: Lena Fredriksson