Verklighetstrogen examination i traumakurs

När högskolans reporter anländer är det lunchpaus och det är andra dagen vid Guttasjön.
I samlingsrummet står ambulanssjuksköterskorna i grupper och summerar förmiddagens prov. Några har precis tagit om hand om rökskadade patienter och identifierat omkomna efter en explosion på ett loft. Andra har hanterat en trafikolycka där två personer i bil kört av vägen med nack- eller ryggskador som följd. Två av simuleringarna under examinationen sker i grupp för att öva prehospital sjukvårdsledning och samverkan med räddningstjänst. Simuleringar sker också individuellt och handlar antingen om att ta hand om en person som blivit utkastad från en bil och ligger medvetslös med flera skador eller att behandla en MC-olycka där föraren har en livshotande blödning. Allt är så realistiskt som möjligt och ska få studenterna att känna och agera som att läget är skarpt.

– Denna årstid gör ju sitt till också, det är lite kallt och ruggigt och ger en verklig uppfattning av hur det kan vara på jobbet så här års, säger universitetslektor Gabriella Norberg Boysen, som tillsammans med kursansvarig och universitetsadjunkt Andreas Dehre håller i examinationen ihop med Christer Axelsson, biträdande professor inom prehospital vård och Glenn Larsson, ambulanssjuksköterska och doktorand, samtliga vid Högskolan i Borås.

– Samtliga studenter är nu godkända på den här delen av kursen, säger hon och vill också passa på att tacka ambulansverksamheterna på Kungälvs sjukhus, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Norra Älvsborgs sjukhus och Värnamo sjukhus som gjort övningen möjlig.– Det har varit mycket bra och lärorika dagar! Det är under de praktiska momenten man lär sig som mest, säger student Karin Rhedin om examinationsdagarna. Hon arbetar i vanliga fall på Norra Älvsborgs Länssjukhus, NÄL, som innefattar både Trollhättans och Uddevalla sjukhus, där hon är sjuksköterska i ambulans och barnmorska.

Studentkamraten Mattias Öman håller med och säger:

– Det har varit två riktigt bra och givande dagar helt klart. Mycket tack vare personalen på programmet som var med. De är intresserade, har erfarenhet och är pålästa och duktiga. Frågar man något så får man alltid svar.

(reds anm: läs gärna Mattias sammanfattning av dagarna nedan)

Klara till sommaren
Till sommaren är de och övriga kurskamrater färdiga med den ettåriga specialistutbildningen om 60 högskolepoäng som ger fördjupade kunskaper inom specialområdet prehospital akutsjukvård. Området innefattar ett högteknologiskt vårdarbete med vårdvetenskaplig och medicinsk kunskap. Studenterna lär sig att utveckla en organisations- och problemlösningsförmåga för att kunna planera och bedöma vårdåtgärder vid olika scenarier i hem eller på skade- och olycksplatser.

– Utbildningen är bra och ger mig ökad trygghet och kompetens i min yrkesroll. Jag blir duktigare helt enkelt, säger Mattias Öman som till vardags arbetar som sjuksköterska i ambulans i Uddevalla (NU-sjukvården).

Karin Rhedin håller med och menar att kraven på ambulanssjukvården blir allt större och rollen mer specialiserad.

– Jag får mer tyngd bakom mina färdigheter och fördjupar mina kunskaper när jag går den här specialistutbildningen, säger hon.

Examensarbete väntar i vår
Nästa del i utbildningen är självständigt examensarbete, som tillsammans med den förberedande metodkursen utgör en betydande del av utbildningen. För Karins del blir det hennes andra uppsats eftersom hon redan har en magisterexamen som barnmorska.

– Det känns lite segt att behöva göra det igen, säger Karin Rhedin som i sin uppsats ska undersöka smärtlindring i samband med bröstsmärta i ambulans. Metoden är journalgranskning. Mattias ska intervjua sjuksköterskors upplevelser av att etablera fria luftvägar vid hjärtstopp hos vuxna.

Efter utbildningen planerar Karin att fortsätta arbeta som ambulanssjuksköterska på deltid, andra delen som barnmorska. Mattias tänker också fortsätta som ambulanssjuksköterska men något år efter utbildningen vill han också läsa till narkossjuksköterska.


Specialistsjuksköterskeutbildning med inriktning mot ambulanssjukvård.


Text & foto: Henrik Grönberg

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mattias Ömans intryck från dagarna vid Guttasjön
Dag ett
handlade det mycket om att öva och diskutera lösningar. Vi fick börja med att räddningstjänstens personal visade oss hur deras jobb på olycksplatsen går till. De visade hur det går till att klippa bort taket på bilen, pressa bort dörrarna från bilen och krossa och såga rutorna. Detta gav oss mycket kunskap som kan vara bra att ha när man väl står ute på en olycksplats. Man får en förståelse för vad som kan förväntas av räddningstjänsten, vi fick även prova på att själva klippa och pressa bort bildörrar. Detta ger oss även kunskap att kunna svara för vad vi vill att räddningstjänsten ska göra om de frågar oss.

Nästa moment var att öva urtagning ur bil där föraren ska tas ut säkert men snabbt. Vi fick öva olika sätt med Höganäsbräda. Mycket bra kunskap och erfarenhet då vi kände på sätt som kanske verkade bra teoretiskt men som praktiskt var svårt att genomföra. Som sista del här fick vi tävla om vilken av vi fyra grupper som snabbast fick ut en patient med korrekt och säkert uttagande. Roligt och givande och samtidigt lite prestige.

Eftermiddagen bjöd på två olika scenarion där vi skulle arbeta i stor grupp för att öva prehospital sjukvårdsledning. Första fallet var två bilar som krockat. Man blev tilldelad en position, t.ex. ledningsambulans, andra ambulans, tredje etc. Några fick även vara räddningstjänst. Allt var verklighetstroget och realistiskt med sminkade personer som agerade skademarkörer som hade sin roll i hur skadade de var. De beslut som fattades genomfördes, även att "vi klipper taket" annars kanske skulle låtsas gjordes istället på riktigt och tid togs genom hela övningen för att se så det gick smidigt.

Andra fallet var en personbil som krockat med en moped med två personer på. Nu fick två nya agera ledningsansvariga (medicinskt ansvarig och sjukvårdsledare) och även detta fall gör det tydligt hur även en relativt liten olycka kan vara mycket påfrestande och invecklad. All övning är bra och det som var bäst med dessa övningar var att det genomfördes på ett verkligt sätt. Man fick tillsammans öva med flera personer och även räddningstjänsten, vilket vi nästan aldrig gör annars. Man får en helt annan kunskap.

Dag två handlade om examinationer. Vi inledde dagen med att examineras i traumavård och jag fick ett fall med en MC-olycka. Själva examinationen tycker jag är viktigt och samtidigt rolig. Det är häftigt att se att man faktiskt följer rätt mall L-ABCDE fast man är stressad. Bedömningen ges efter att vi två gjort var sitt fall och gör således att man snabbt får respons på vad man gjort och hur det gått. Man slipper sitta och vänta i veckor på resultat.

På eftermiddagen genomförde vi åter igen två större övningar, brand efter explosion och bilkrock. Även detta var väldigt verkligt och man förstår hur det faktiskt kan vara på en olycksplats. Mycket roligt att de här bjudit in äldre "skådespelare" som sminkats och verkligen levde sig in i rollerna som skadade. Det gjorde det ännu mer verkligt. De fick sedan tala om hur de upplevde att bli omhändertagna av oss som vårdat dom. Det kan vara bra att få veta detta. Det har som sagt varit två riktigt bra och givande dagar helt klart.

Reds anm:

* L-ABCDE är en princip som används av professionella vid prehospitalt akut omhändertagande för att bilda sig en uppfattning och agera vid skadeplatsen. Varje bokstav står för vissa åtgärder.