Victor vill förbättra företagens verksamheter

Victor Berndtsson

Varför valde du att studera till logistikingenjör?

– Jag jobbade ett år efter gymnasiet men kände ganska snabbt att jag ville göra något helt annat. Så då började jag kolla på utbildningar som innefattade logistik. Det är väldigt brett, och det finns i nästan alla branscher. Logistikingenjör vid Högskolan i Borås matchade den yrkesroll som jag ville ha. Men det var en chansning eftersom jag inte hade någon relation till logistik sedan tidigare.

Victor Berndtsson
Från: Skärhamn
Fritid: Jag jobbar deltid, och är timanställd på högskolan som hjälplärare på Mattesupporten och vid laborationer. Sedan sitter jag med som fullmäktige i högskolans studentkår. Utöver det så hänger jag med vänner och spelar gärna tennis.

Har utbildningen motsvarat dina förväntningar?

– Innan jag började studera tänkte jag att utbildningen skulle ge mycket detaljkunskaper. Men riktigt så har det inte varit, utan jag har mer fått kunskaper om det övergripande, samtidigt som vi har fått lära oss hur saker förhåller sig till varandra. Kunskaperna som jag har fått har varit på en högre nivå än på detaljer.

Vad har varit roligast hittills?

– Jag gillar de projektarbeten som vi har fått genomföra i olika kurser. Roligast har varit de projekt som vi faktiskt har fått gjort mot riktiga företag. Det känns som jag har mer nytta av de kunskaperna. I kursen kvalité- och ledningssystem fick vi granska en målarfirmas ISO-certifiering och revidera den. Sedan fick företaget ta del av det vi kom fram till.

Vad tycker du om Borås?

– Borås är en bra stad. Det är nära till allt. Dock måste jag säga att myten om att det alltid regnar i Borås, faktiskt är sant. Men det finns många bra ställen för studentera att vara på.

Vad vill du göra om tio år?

– Jag vill jobba som konsult inom management, där jag hjälper företag med strategier om hur de kan förbättra sin verksamhet inom exempelvis logistik.

Har du några tips till blivande studenter?

– Börja med kursen i tid, så kan du ha en bra framförhållning inför tentor som kommer senare. Arbeta och studera i grupper. Då kan man turas om att dra, och oftast har man plockat upp olika saker från föreläsningarna som man kan dela med varandra.

 


 

Skapa din framtid i Borås

Hösten 2018 erbjuder vi 59 program på grund- och fortsättningsnivå. Ett av dem är Industriell ekonomi – logistikingenjör, 180 hp.

Text och foto: Annie Klasén