Antagningsbesked på väg – svar på de vanligaste frågorna

Högskolans campus

Vem kontaktar jag om jag har ytterligare frågor? 
Generella frågor om behörighet och anmälan
Universitets- och högskolerådets antagningsservice
Telefon: 0771-55 07 20 
Telefontid: måndag-fredag 09:00–16:00 
Du kan också använda dig av chatten på antagning.se.

Övriga antagningsfrågor: 
Högskolan i Borås antagningsfunktion 
Telefon: 033-435 40 30  
Telefontid: måndag-fredag 10:00–12:00
Extra telefontid torsdag den 12 juli: 13:00–15:00
Övrig tid kan du kontakta antagningsfunktionen på e-post: antagningen@hb.se (glöm inte att ange ditt personnummer när du skickar e-post).

Jag har inte fått något antagningsbesked. Vad ska jag göra?

Om du inte har fått ditt besked den 13 juli så kan du höra av dig till Högskolan i Borås antagningsfunktion på telefon 033-435 40 30, telefontid måndag-fredag 10:00-12:00 (extra telefontid 12 juli kl. 13:00-15:00). Om du behöver ditt antagningsbesked i elektroniskt- eller pappersformat kan du skriva ut en pdf direkt från dina sidor på antagning.se (extern länk).

Hur gör jag för att tacka ja?

Logga in på Mina sidor på antagning.se och följ anvisningarna om hur du tackar ja till din plats eller reservplats. Sista svarsdag är 27 juli. Logga in på antagning.se (extern länk) 

Hur många poäng får jag tacka ja till?

Om du blivit antagen till 45 högskolepoäng (hp) kan du stå som reserv till maximalt 165 hp. En termins heltidsstudier räknas alltså som 30 hp och halvtidsstudier som 15 hp. Utgångspunkten är att du kan läsa mer än heltid på en termin.

Om du inte fått någon utbildningsplats nu, kan du stå kvar som reserv till utbildningar på sammanlagt 210 hp.

Resultatet kan ändras i andra urvalet. Om du antas till en utbildning som du satt högre upp i din anmälan i det andra urvalet, kommer du att strykas från en utbildning du satt längre ner, även om du var antagen till den i första urvalet.

Systemet ser till att du inte tackar ja till för många högskolepoäng/utbildningar. När du svarat skickas ett bekräftelsemejl till din e-postadress.

Om jag vill tacka nej, måste jag svara då?

Du ska svara ja eller nej oavsett om du är antagen eller reservplacerad. Om du har utbildnings- eller reservplatser som du inte är intresserad av så tackar du nej till de platserna på Mina sidor på antagning.se. Logga in på antagning.se (extern länk)

Kan jag ändra mitt svar?

Du kan ändra ditt svar till och med sista svarsdag. Sista svarsdag är 27 juli.

Vad betyder det att jag är struken?

Att vara struken kan bero på olika saker. Om du är antagen till ett högre prioriterat alternativ har du strukits från lägre prioriterade alternativ för att du inte kan antas till fler poäng. Det kan även betyda att du inte uppfyller behörighetskraven. Vet du att du skickat in ett dokument som styrker din behörighet väldigt sent kan det vara så att det inte behandlades innan urvalet och du har möjlighet att göra en återanmälan för att bli bedömd på nytt. Ta i så fall kontakt med Universitets- och högskolerådets Antagningsservice.

Om du är missnöjd med högskolans beslut kan du överklaga, men innan du gör det kan det vara bra att höra av sig till antagningsfunktionen på Högskolan i Borås för att höra vad beslutet är grundat på. Information om hur du överklagar finns i ditt antagningsbesked.

Jag är reserv. Hur stor är chansen att jag blir antagen i urval 2?

Det är omöjligt att svara på, eftersom det beror på hur många av de antagna i urval 1 som tackar ja till sina platser. Ju lägre reservnummer du har, desto högre chanser att kunna bli antagen i urval 2.

När kommer beskedet om urval 2?

Det kommer den 2 augusti.

Om jag är reserv efter urval 2, kan jag komma till högskolan den första dagen på terminen och ta en plats för de som inte dyker upp?

Nej, det kan/ska du inte. Om det blir en plats ledig kallas reserver strikt efter den reservlista som finns. Du får med andra ord inte en plats snabbare bara för att du är på plats på högskolan.

Jag har glömt att anmäla mig. Finns det några platser kvar?

De program och kurser som fortfarande tar emot sena anmälningar har en ”Välj-knapp” kvar på antagning.se. Sök utbildning på antagning.se (extern länk)

Var hittar jag statistik över antalet antagna etc?

I Universitets- och högskolerådets sökfunktion för antagningsstatistik kan du söka fram antal sökande, antal antagna och antagningspoäng tillbaka till sommarterminen 2008. Ta del av Universitets- och högskolerådets antagningsstatistik (extern länk)

Läs mer

Läs fler svar på vanliga frågor om antagningsbeskedet: antagning.se (extern länk).

Pressmeddelande från Universitets- och högskolerådet: "Fler antagna till höstens högskoleutbildningar" (extern länk)