Han utbildar framtidens handelspionjärer

Håkan Alm

Dataekonomutbildningen
I Dataekonomutbildningen ses IT och ekonomi som en helhet, och studenterna utvecklar en förmåga att fungera som en brobyggare mellan olika funktioner i organisationer och företag, exempelvis i rollen som projektledare. Framtidens affärsmöjligheter kommer att bygga på organisationers och företags förmåga att utnyttja IT för att göra affärer, och därför tar utbildningen ett helhetsgrepp om detta genom att kombinera ämnena IT och företagsekonomi.

– Det jag brinner för mest av allt är utbildning. Jag älskar att undervisa studenter på alla nivåer! Det innebär att jag varje år får träffa nya unga, smarta och entusiastiska människor som har en otrolig aptit på livet och som med stor energi tar sig an utbildningen. Det är verkligen stimulerande att se hur de ibland tar sig an uppgifter på ett sätt som vi gamlingar aldrig hade kunnat föreställa oss, och hur de med sin optimism lyckas med sådant som vi redan hade bestämt oss för att det helt enkelt var omöjligt. Att få vara en liten del i deras liv och påverka hur de senare kommer att tänka, jobba och leva sina liv är fantastiskt, berättar han.

Kombinerar IT och ekonomi

I såväl forskning som utbildning arbetar han i gränslandet mellan IT och ekonomi, och han betonar vikten av att forskning och utbildning går hand i hand. I den egna forskningen fokuserar han på olika typer av digitala tjänster. På senare tid är det mobila betallösningar som är under lupp. Här arbetar han tillsammans med till exempel företagsekonomer och psykologer för att studera olika betallösningar ur såväl affärsperspektiv som IT-säkerhetssynpunkt.

– Det sägs att vi kommer att ha ett i stort sett kontantfritt samhälle år 2023. Men vad händer egentligen när kontanterna försvinner och det blir mer och mer kortbetalning – hur påverkar det till exempel enskilda företag när de får en sådan tydlig beroendeställning gentemot bankväsendet? En fara här är ju att bankerna får en oligopolställning, och för att förhindra det kan olika typer av betallösningar komma att spela en viktig roll. Och när det kommer till betallösningar ligger vi väldigt långt efter i Sverige, i jämförelse med till exempel en del asiatiska länder – det är någonting som blir väldigt tydligt i mina internationella samarbeten.

Viktigt med internationella erfarenheter

Den asiatiska marknaden är något som Håkan Alm känner väl, då han länge verkat som IT-konsult med bas i Thailand. De kontakter som han byggt upp som företagare har han med sig även i arbetet med forskning och utbildning. Sedan ett par år tillbaka har han arbetat fram avtal mellan Högskolan i Borås och universitet i både Thailand och Indonesien. Förra året kunde han för första gången skicka iväg några av sina studenter på utbyte till det thailändska universitetet Panyapiwat Institute of Management.

– Jag var själv utbytesstudent en gång i tiden, och det har gett mig många möjligheter. Vi utvecklas enormt som människor när vi tillbringar en längre period utomlands och får ha vardag i en annan kultur. Dessutom finns det undersökningar som visar att det med internationella erfarenheter är både lättare att få jobb och att få hög lön. Att bygga upp internationella samarbeten är helt klart någonting som jag kommer att fokusera på mer även i framtiden – både som forskare och som programansvarig, avslutar han.

Text och bild: Helen Rosenberg