Högskolan i Borås - ny medlem i kemi- och materialkluster

Exteriörbild Högskolan i Borås, genrebild samverkan
Västsvenska Kemi- och Materialklustret arbetar för att minska utsläppen av växthusgaser och samtidigt öka människors möjligheter att göra klimatsmarta val i vardagen. Nytänkande forskning, testbäddar för ny teknik och samverkansprojekt med industrin, tror vi är vägen framåt. Vi är därför extra glada att Högskolan i Borås nu också valt att gå med i Västsvenska Kemi- och Materialklustret!

 

Hej Anna Bergstrand, Samverkansstrateg på Borås Högskola. Ni är Västsvenska Kemi- och Materialklustrets 31 medlemspartner. Varför går ni med i Klustret?

- Högskolans forskare har sedan tidigare medverkat i flera av klustrets projekt och vi ser att genom att gå med som partner kan vi bidra ännu tydligare med kunskap och nätverk för att möta de globala utmaningarna och stärka de västsvenska målsättningarna för en hållbar industri och ökad klimatnytta.

Vilka typer av projekt ser ni fram emot att delta i?
- Forskare vid Högskolan i Borås kommer att bidra inom området resursåtervinning och bland annat också genom att engagera sig i projekt som handlar om utveckling av kemikalier från förnybar råvara och kemisk/termokemisk återvinning. Men framöver även textil återvinning med de generiska utmaningar som finns kopplat till återvinning och till exempel plaståtervinning, säger Anna Bergstrand.

Vad ser ni att ni kan bidra med?
- Högskolan i Borås har unik spetskompetens och verkar inom flera områden som till exempel resursåtervinning, material, cirkulära flöden, cirkulär ekonomi, textil, transport och logistik.  Inom textilområdet har vi bland annat aktiviteter både inom cirkulära flöden och affärsmodeller samt en djupgående förståelse för branschen och upparbetade nätverk där utmaningarna i hög grad är generiska för all materialförsörjning.

Caroline Löfgren, du är verksamhetsledare i Klustret, vad ser du fram emot att Högskolan i Borås kan bidra med i Klustret?
- Högskolan i Borås har många kompetenser som passar som hand i handske med Klustrets verksamhetsområde. Det är därför jätteroligt att få välkomna högskolan som medlem i vårt Kluster och vi ser fram emot nya gemensamma samverkansprojekt! 

Anna, vilka förväntningar har ni från Borås Högskola på att vara med i Klustret?
- Att gemensamt verka tillsammans med västsvensk industri och samhällsaktörer för att skapa nya lösningar för ökad klimatnytta, ny teknologi, nya affärsmodeller för stärkt konkurrenskraft i regionen och nationellt, säger Anna Bergstrand.

Slutligen, Caroline, vad tror du är det viktigaste framåt för att lyckas med klimatomställningen?
- Ja, det är ju en stor fråga! Västra Götaland har förutsättningarna att bli en föregångsregion för framtidens fossilfria lösningar, men det kräver en bred samverkan och hårt arbete. I Klustret samverkar aktörer från näringslivet, akademin/institut och det offentliga med ambitionen att bidra till fossiloberoende, hållbar utveckling och tillväxt genom att ta fram klimatsmarta lösningar och innovationer. 

Västsvenska Kemi- och Materialklustrets vision:
Visionen är att Västsverige är navet för Sveriges omställning till en biobaserad samhällsekonomi och att nya, hållbart producerade produkter når marknaden. Genom att främja nätverkande ska projektet skapa ökad branschöverskridande samverkan i affärs- och utvecklingsprojekt, i små såväl som i stora företag, samt ökad kompetensutveckling inom området. Västsvenska Kemi- och Materialklustret får ekonomiskt stöd från Europeiska Regionalfonden och Västra Götalandsregionen.

Denna artikel är hämtad, efter godkännade, från Johanneberg Science Park