Hur blir Sverige en digital nation i framkant?

Alla är nog överens om att ett skifte från manuellt till digitalt är mycket positivt, men frågetecknen är många. Är en omfattande digitalisering nödvändig? Kan alla samhällets parter ställa om till en digital verksamhet? Vad händer med sekretess och integritet när personuppgifter och känslig information lämnas över till det digitala molnet eller utomstående databaser? Vilka kompetenser behövs på framtidens mer eller mindre digitala arbetsmarknad? Den digitaliseringsomställning som samhället genomgår är den mest omvälvande förändringen sedan industrialiseringens intåg i början av 1900-talet. Som med de flesta förändringar är det först efteråt slutsatser kan dras av dess konsekvenser och vetskapen om att de faktiskt ägt rum. Digitalisering går fort och det är troligen därför dess förändring på samhället blir så analyserad och diskuterad under resans gång. Vid detta Almedalsseminarium diskuterade näringslivet, akademin och det offentliga med Sveriges CDO hur digitaliseringen påverkar dem.

Högskolans Ann-Sofie Axelsson, biträdande professor och akademichef för Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT, var en av dem som deltog.