Live från Almedalen 1 juli

I England talas det på sina håll om folkbibliotekens död. Även i Sverige läggs biblioteksfilialer ner. Samtidigt lyfts folkbiblioteket fram som det enda offentliga rum där alla kan få tillgång till datorer och wifi, eller en lugn plats att vara där det finns någon som hjälper till med frågor i vardagen. Folkbiblioteken är enligt undersökningar en av de samhällsfunktioner som befolkningen har störst förtroende för. Och många har en uppfattning om vad folkbiblioteket ska vara – eller inte vara – och för vem. Är biblioteket en plats för tyst läsning, möten, lärande, litteratur och informationssökning, debatt, kreativitet eller upplevelser?

Här sänder vi live från seminariet i Almedalen om aktuell forskning om folkbibliotekens roll och legitimitet samt om hur nyanlända använder sig av folkbiblioteken. Under seminariet diskuterar panel och publik folkbibliotekens roll för medborgarskap, kultur, kunskap och hur folkbibliotekens resurser kan utnyttjas.

Läs mer

Följ kommentarer och livestreaming på Facebook  (Länk till Facebook)

Läs mer om högskolans medverkan i Almedalen 2018  

Se video om seminariet med en av högskolans forskare Ola Pilerot, universitetslektor i biblioteks- och informationsvetenskap. (Länk till HB Play)

Text: Anna Kjellsson
Foto: Therése Andersson
Video: Benjamin Edlund
Livestreaming från Västsvenska Arenan