Live från Almedalen 3 juli

Psykisk ohälsa hos unga har fördubblats under de senaste 10 åren. Upplevelser av ökade krav i samhället, ökad stress i skolan, ständigt plingande mobiltelefoner, sociala medier, och utbredd sömnbrist är några av de faktorer som pekas ut som tänkbara orsaker till att unga mår allt sämre.

Psykisk ohälsa bland unga har fördubblats under de senaste 10 åren, enligt Socialstyrelsens senaste rapport. Även självmordsförsöken har ökat bland de unga vuxna och fler vårdas inom sluten psykiatrisk vård. Problemet är alarmerande. Unga i dagens samhälle utsätts för en mängd råd avseende hur de ska se ut, hur de ska leva sitt liv och hur livet ska vara. För många unga innebär detta en risk att tappa bort sig själv och därmed sträva mot mål som andra har satt upp. Vid Högskolan i Borås pågår forskningsprojekt för att undersöka hur vi kan vända den ökande trenden av psykisk ohälsa hos unga.

Här sänder vi live från seminariet i Almedalen som handlar om resultaten av forskningen tillsammans med politiker och företrädare för Socialstyrelsen, elevhälsan, vården och skolan.

Läs mer

Följ kommentarer och livestreaming på Facebook  (Länk till Facebook)

Läs mer om högskolans medverkan i Almedalen 2018  

Se video om seminariet med högskolans doktroander inom Människan i Vården: Maria Lundvall och Malin Jakobsson (Länk till HB Play)

Text och foto: Anna Kjellsson
Video: Benjamin Edlund
Livestreaming från Västsvenska Arenan