Live från Almedalen 4 juli

Den globala klädproduktionen är idag ohållbar och miljöpåverkan är stor i alla delar av värdekedjan. Enorma mängder råvaror, energi, vatten och kemikalier krävs i tillverkningsprocesserna. Långväga transporter från andra världsdelar till konsumenter i västvärlden ger ytterligare klimatpåverkan. Återanvändning och återvinning av kläder och textil är en del av lösningen, men det krävs också nya samarbeten mellan akademi, näringsliv och politik för att nå en hållbar konsumtion. I och med regeringens satsning på en nationell plattform för hållbart mode och hållbara textilier är den här frågan mer aktuell än någonsin. Sverige har nu möjlighet att visa vägen och skapa världens första cirkulära ekonomi inom modeindustrin.

Under panelsamtalet möts representanter från akademin, politiken samt textil- och modebranschen för att diskutera hur branschen kan gå till konkret handling. Vilket ansvar har varje part i värdekedjan för att bidra till en minskad miljöpåverkan?

Läs mer

Följ kommentarer och livestreaming på Facebook  (Länk till Facebook)

Läs mer om högskolans medverkan i Almedalen 2018  

Globala målen och Agenda 2030 (extern länk)

Text och foto: Anna Kjellsson
Livestreaming från Västsvenska Arenan