#metoo vinner Sociala medier-priset på 100 000 kronor

– #metoo har både som global och svensk rörelse gjort en enormt positiv insats för att synliggöra övergrepp och strukturella problem. I Sverige kommer genomslaget i sociala medier sannolikt att leda till tryggare och mer jämställda arbetsplatser, säger Jan Nolin, professor vid Högskolan i Borås och medlem i juryn för Sociala medier-priset.

Sociala medier-priset är ett stipendium på 100 000 kronor som finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad, och delas ut av Borås Stad och Högskolan i Borås. Priset ges till personer eller grupper som gjort ”väsentliga insatser inom sociala medier sett ur ett samhällsutvecklingsperspektiv”.

– Vårt arbete över gränser började med att vanliga kvinnor och ickebinära bröt tystnaden i höstas. Sedan dess har vi samarbetat, stärkt och stöttat varandra i vad som bara kan ses som en historisk rörelse. Vi är glada och stolta över att få årets Sociala medier-pris. Vårt arbete för ett samhälle fritt från sexuella övergrepp och trakasserier har bara börjat, säger Emmy Lilliehorn, samordnare av #metoo-uppropen.

Samordningen av de 65 uppropen har spelat en betydande roll i den svenska #metoo-rörelsen. Samordningsgruppen består av drygt 200 initiativtagare och administratörer som representerar vitt skilda branscher och områden. Initiativet representerades på plats av Emmy Lilliehorn och Elin Andersson från samordningsgruppen för de svenska #metoo-uppropen.
 
Juryns motivering:
För sin stora betydelse i opinionsbildningen på sociala medier. För det genomslag den gett kampen mot sexuella trakasserier och övergrepp, både i Sverige och internationellt: Sparbanksstiftelsen Sjuhärads sociala medier-pris år 2018 på 100 000 kronor tilldelas hashtaggen #metoo. Som representanter för den svenska delen tar samordningsgruppen för #metoo-uppropen emot priset.

Tidigare vinnare:

2017: Viralgranskaren
2016: Wikimedia Sverige
2015: Brit Stakston
2014: Lina Thomsgård
2013: Joakim Jardenberg

Mer om Sociala medier-priset

Med Sociala medier-priset, det enda i sitt slag, vill Högskolan i Borås och Borås Stad premiera den person eller organisation som bidrar på ett positivt sätt till samhällsutvecklingen genom sin användning av sociala medier. Priset som är ett stipendium på 100 000 kronor finansieras av Sparbanksstiftelsen Sjuhärad.

Priset kommer att överlämnas till samordningsgruppen för #metoo under Days of Knowledge i Borås den 11 december.

Läs mer om priset här.

Juryledamöter

Bengt KÅ Johansson, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Bertil Sparf, Sparbanksstiftelsen Sjuhärad
Jan Nolin, Högskolan i Borås
Margareta Lundberg Rodin, Högskolan i Borås
Marie Ingvarsson, Borås Stad
Göran Björklund, Borås Stad
Stefan Eklund, Borås Tidning

Preview-bild: Anna Kjellsson