Ny student – vi ringer dig!

Personer som sitter på en rad och ringer

Du som är antagen i urval 1 kommer att bli uppringd under vecka 29 av en av våra studenter. Då får du möjlighet att ställa frågor om din utbildning och om att vara student hos oss. Du som är antagen i urval 2 får ett telefonsamtal i vecka 32. Förbered dig gärna med frågor!

Ellen Malcolm och Sara Kampf håller i studentring inför terminsstarten i höst. De studerar till hösten den nionde och sista terminen på ämneslärarutbildningen.

Studentring
Under vecka 29 efter urval 1 ringer studentringarna till antagna på tisdag, onsdag och torsdag kl. 17:00 – 21:00 samt på lördag kl. 11:00 – 15:00. Under vecka 32 efter urval 2 ringer de på tisdag, onsdag, torsdag kl. 17:00 – 21:00 samt på lördag kl. 11:00 – 15:00. Om du missar ett samtal gör studentringarna ett nytt försök vid ett senare tillfälle. Du behöver inte ringa tillbaka.

Vad är studentring för något?

– Studentring innebär att studenter här på Högskolan i Borås ringer till nyantagna studenter för att hälsa dem välkomna. Under samtalet får de blivande studenterna chans att ställa frågor om sin utbildning och om högskolestudier i allmänhet. Studentringarna ger tips om vad man kan tänka på inför terminsstarten och var exempelvis kursplaner, schema, med mera, finns. Om det är för avancerade frågor för oss hänvisar vi till högskolans studie- och yrkesvägledare.

Vilka frågor brukar ni få?

– Frågorna berör ofta högskolans olika examinationsformer och vad de innebär, men också vad man ska tänka på när det kommer till att skaffa litteratur och hur man hittar till högskolans olika lokaler. Många frågor berör också introduktionsdagarna och vad som händer under dessa. Vi tar även emot många programspecifika frågor, exempelvis om hur verksamhetsförlagd utbildning, VFU, går till och vilka kurser som ingår i programmen. Många blivande studenter är nervösa inför att påbörja sina högskolestudier, men känner sig ofta lugnare efter att ha fått svar på sina frågor och funderingar och uppskattar att vi ringt. Då känner vi på studentring att vi har uppfyllt vårt syfte, vilket är att välkomna och svara på frågor och skänka trygghet inför kursstart.

Hur många studentringare är ni?

– Vi är cirka 11–12 personer vid varje pass.

Text: Solveig Klug
Foto: Henrik Grönberg / Mostphotos