Regeringens beslut – det blir polisutbildning i Borås

Två poliser med ryggen mot kameran

– Det är ett mycket bra regeringsbeslut och jag är väldigt glad över att vårt uppdrag att genomföra Polisprogrammet nu är formellt beslutat. Vi arbetar nu oförtrutet vidare med att planera och skapa förutsättningar för att genomföra en utbildning av hög kvalitet, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.  

En första konkret aktivitet är planerad redan till vecka 28, då det kommer att genomföras ett möte med företrädare för Polismyndigheten för avstämning och planering av det fortsatta arbetet.

– Det är oerhört glädjande att vi nu har fått det formella beskedet och därmed kan gå vidare med våra planer. I första steget är det tre delar där vi måste påbörja arbetet omgående, berättar Lotta Dalheim Englund, akademichef för Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, som lett den grupp inom högskolan som samordnat och drivit arbetet med ansökan.

– Vi behöver rekrytera personal, främst polislärare, inom olika områden och vi måste skriva klart kursplanerna för utbildningen. Dessutom kan vi nu ge klartecken till att sätta igång arbetet med de nybyggen, till exempel skjutbana, som behövs.

Högskolan i Borås har i ansökan sagt sig vara redo att starta utbildningen våren 2019.

Läs mer 

Läs regeringens pressmeddelande "Polisutbildning till Borås – regeringen fortsätter investera i fler poliser" (extern länk)

Är du intresserad av att studera till polis? Läs mer om utbildningen på Polisens webbplats (extern länk).

Text: Johanna Avadahl