Rustad för strategisk informationshantering

Daniella Norrgård

Varför valde du den här utbildningen?

– Jag hade i många år praktiskt arbetat med informationsspridning och kommunikationsarbete på både individ-, grupp och befolkningsnivå och ville få teoretisk kunskap om det. Jag ville veta vad forskningen säger om framgångsrik informationshantering och kunskapsbyggande och lära mig att tillämpa teorier på det praktiska och verksamhetsanknutna arbetet.

Daniella Norrgård 
Från: Varberg 
Utbildning: Magisterutbildningen i strategisk information och kommunikation, 60 hp 
Examen: Kandidatexamen i beteendevetenskap inriktning psykologi, 2004, Magisterexamen i strategisk information och kommunikation, 2016 
Titel på examensarbetet: ”Jag vill ju känna att jag är delaktig”: Medarbetarnas engagemang i organisationen i relation till organisationens interna informationskanaler (extern länk)

Vad gjorde du innan det?

– Jag arbetade som utvecklingsledare inom folkhälsa i Kungsbacka kommun. I mitt arbete var jag projektledare och utvecklingsledare för det drogförebyggande och hälsofrämjande arbetet i en kommun. I mitt jobb ingick bland annat att samordna och utveckla kampanjer, mässor och konferenser, men även att ta fram digitalt utbildningsmaterial i tobaksprevention.

Vad tycker du om magisterutbildningen?

– Den är bra och rustade mig för verksamhetsutveckling med tonvikt på informationshantering. Det som överraskade och lockade mig var innehållet av hållbar utveckling. Det är ett område som jag upplever kan integreras mer i utbildningen och det är en utvecklingsmöjlighet som jag har lyft i utbildningsrådet, där jag sitter med som ledamot.

Studierna är på distans. Hur har det fungerat för dig?

– Jag har uppskattat att kunna studera på distans. Alla föreläsningar var inspelade, så jag kunde välja när och var jag ville se dem. Det gav mig en stor frihet att studera när jag hade lust. Jag är van från mitt jobb att ta ansvar och att arbeta självständigt, så att studera på distans har egentligen inte varit någon större skillnad mot hur jag är van att arbeta. Förvisso träffade jag inte mina studiekamrater fysiskt, men vi pratade med varandra i en facebook-grupp. Där peppade, tipsade och rådfrågade vi varandra och seminarierna genomfördes online.

Vad arbetar du med idag?

– Efter utbildningen har jag arbetat med kommunikationsfrågor, dels i ett privat företag som arbetar med hållbar utveckling, dels i en kommun på kommunstyrelsens förvaltning. I mitten av januari 2018 börjar jag arbeta på en strategisk tjänst som utvecklingsledare folkhälsa i Borås stad.

På vilket vis är magisterutbildningen relevant för det jobbet?

– Utbildningen har gett mig teorier om hur kunskap skapas, används och återanvänds. Den har också stimulerat mig att ha ett strategiskt förhållningssätt till kommunikation. Utbildningen har även gett mig perspektivet hållbar utveckling på kommunikation. Allt detta har jag gett mig spetskompetens att arbeta med verksamhetsutveckling i relation till kommunikationsfrågor.

– Efter utbildningen valde jag att arbeta med rena kommunikationsuppdrag eftersom jag ville arbeta praktiskt med kommunikation, till exempel att göra layout på en folder, skriva en kommunikationsplan och att skapa en kommunikationsstrategi. Det är också något som ingår i utbildningen till viss del, men tonvikten ligger på teorier om information och kunskap.

Vad tycker du är roligast med ditt jobb?

– Det är roligt att utveckla, förändra och förbättra. Som strateg inom folkhälsa/social hållbarhet sker arbetet på en övergripande nivå och förändringar visar sig först efter några eller flera år. Det som lockar mig är att söka efter och samla in information, sätta mig in i den och sedan tolka den för att identifiera det område som vi ska utveckla.

Hur ser en vanlig arbetsdag ut för dig?

– I mitt förra uppdrag som utvecklingsledare i folkhälsa bestod arbetsdagen av möten, att läsa och tolka statistik, delta i konferenser, hålla presentationer och föreläsa, skriva rapporter och omvärldsbevaka. Förväntningarna på mig i mitt nya uppdrag är att på ett analytiskt sätt kunna hantera stora mängder information och konkret presentera och sammanställa dem på ett sätt som gör det praktiskt tillämpbart i det långsiktiga förändringsarbetet för en god hälsa på lika villkor.

Du är ledamot i utbildningsrådet för magisterutbildningen. Varför är det viktigt?

– Det är ett sätt att kvalitetssäkra utbildningen, genom att vi för strategiska diskussioner. Det är en fin möjlighet till att skapa broar mellan utbildningen och arbetslivet. Som extern ledamot är jag representant för arbetslivet och bidrar med kunskap om vilket slags kunskap vår verksamhet frågar efter. Som tidigare student på programmet har jag praktisk erfarenhet av hur jag har applicerat det jag har lärt mig och även vilken kunskap som jag tänker hade varit bra för kommande studenter att få med sig. Allteftersom arbetsmarknadens behov förändras över tid behöver utbildningens innehåll uppdateras.

 


 

Läs mer

Läs mer om Magisterutbildningen i strategisk information och kommunikation, 60 hp (antagning vårterminen 2019). 

Text och foto: Solveig Klug