Borås- och Skövdeforskare kan vinna prestigefullt pris i Oxford

Läkarkår

Högskolan i Borås och Högskolan i Skövde har mellan 2013-2018 drivit ett strategiskt forskningssamarbete som Västra Götalandsregionen delfinansierar. Syftet är att bygga kraftfulla gemensamma forskningsmiljöer som ger starkare lärosäten i regionen. Samarbetet sker inom fyra forskningsområden: 
Informations- och kommunikationsteknik 
Design, textil och hållbar utveckling 
Vård och välbefinnande 
Framtidens företagande och nya affärsmodeller

Artikeln som publicerades hos den högt ansedda tidskriften tidigare i år har Roy Liff, docent i företagsekonomi vid Högskolan i Borås, skrivit tillsammans med forskarkollegan Thomas Andersson från Högskolan i Skövde. Samarbetet är också en del av det strategiska forskningssamarbetet mellan högskolorna i Skövde och Borås, kring temat Framtidens företagande och nya affärsmodeller (Läs mer i faktarutan).
– Vi var glada och upprymda bara av att få artikeln publicerad. Det är ett litet nålsöga bara det. Att vi nu uppmärksammas på det här sättet är överraskande, men inte desto mindre kul och smickrande, säger Thomas Andersson, biträdande professor i företagsekonomi, apropå beskedet att artikeln utsetts som en av de fem bästa 2017-2018.

Olika intressen behöver samarbeta

I forskningen sökte de en förklaring till vad som skapar, och kan utveckla, en bättre hälso- och sjukvård. Och resultatet av den vetenskapliga artikeln väckte juryns intresse.
– Ofta beskrivs förhållandet mellan ledningen och läkarna som ett problem. Läkarna har ett perspektiv; att ge sina patienter bästa möjliga vård. På ledningsnivå måste man dock ta hänsyn till att få verksamheten att gå ihop, ekonomiskt. Men i vår forskning identifierar vi en typ av mötesform som är en konstruktiv lösning på den utmaningen, säger han och fortsätter:
– Det kallas kooptering. I tidigare forskning beskrivs det som ett sätt att ta in ”fienden” som en slags gisslan på den egna arenan, för att på så sätt kunna omvända personen.

Han berättar att de, genom sina observationer och intervjuer, såg att detta förekommer i hälso- och sjukvården, men på ett annat sätt. Här var det snarare att läkare respektive chefer koopterade viktiga delar i den andres arbets- och tankesätt än att personer koopterades. Skälet var sannolikt främst att driva det egna perspektivet, men det fick ett annat mer positivt utfall.

Viktigt för hälso- och sjukvårdens utveckling

När läkare och ledningen samverkade uppstod nämligen något annat.
– Det ledde till bättre förståelse för varandras perspektiv. Ledningen fick bättre kunskaper om läkarnas tankesätt. Läkarna i sin tur vidgade sina perspektiv, och stärkte sin helhetsbild, säger han.

Sammantaget ledde det till ett utbyte som underlättar för bra beslut för hela verksamheten. Om hälso-och sjukvården ska fortsätta att utvecklas behöver läkare och chefer förstå varandras perspektiv bättre, studien visar hur det kan vara möjligt att uppnå.

– Studien ger också ett bidrag till ”nyinstitutionell teori” genom att påvisa hur rivaliserande logiker kan samexistera och också förändras genom att strategiska element koopteras från en logik till en annan på aktörsnivå. På det sättet påvisas att kooptering, som användes redan på 40-talet som begrepp i den teori som nu benämns som den "gamla" institutionella teorin, kan utveckla en hårt kritiserad nyinstitutionell teoribildning, säger Roy Liff.

Den 8 juli presenteras vinnaren, på en konferens som tidskriften anordnar i Oxford.
– När vi har kommit så här långt vill vi förstås vinna. Som nominerat bidrag får vi en hel del uppmärksamhet. Förhoppningsvis gör det att fler också nås av våra resultat, avslutar Thomas Andersson.

Text: David Kvicklund, Högskolan i Skövde
Bild: Mostphotos