Positivt besked – Polismyndigheten föreslår Borås

– Det är ett mycket glädjande besked och bekräftar att vi skapat mycket goda förutsättningar för att bedriva en polisutbildning med hög kvalitet. Jag vill passa på och tacka alla som medverkat i utvecklingsarbetet och som nu på olika sätt kommer att bidra i genomförandet, säger Björn Brorström, rektor vid Högskolan i Borås.

– Jag hoppas också att vi utvecklar ett gott samarbete med Högskolan i Halmstad som har värdefulla kompetenser för ett polisprogram, fortsätter han.

Så här motiverar polismyndigheten beslutet:

"Vid en sammantagen bedömning anser Polismyndigheten att Högskolan i Borås är det lärosäte som har bäst förutsättningar att genomföra polisprogrammet som uppdragsutbildning utifrån Polismyndighetens behov från och med vårterminen 2019 av följande skäl:

  • Sett till de demografiska och geografiska förutsättningarna, bland annat närheten till Göteborg, är bedömningen att placeringen i Borås ger goda möjligheter att rekrytera polisstudenter. Lokaliseringen tillgodoser också regeringens intention att uppnå en ändamålsenlig geografisk spridning av utbildningsorterna.
  • Högskolan i Borås har sedan tidigare erfarenhet av polisförberedande program på distans vilket innebär att man är väl förtrogen med polisutbildningens innehåll och förutsättningar.
  • Högskolan i Borås är den högskola som utifrån inkomna underlag har kommit längst med planen för lokalförsörjningen för polisutbildningen. Inom två år kommer samtliga nödvändiga lokaler vara på plats inom campus på Högskolan i Borås vilket underlättar en effektiv och ändamålsenlig utbildning inte minst vad gäller ämnesintegrering.
  • Högskolan i Borås kan av de tre erbjuda flest antal utbildningsplatser (144), och de har kommit längst när det gäller planering av delkurser och program vilket ger goda förutsättningar för deras plan att starta utbildningen vårterminen 2019."

Det är regeringen som fattar det slutgiltiga beslutet om polisutbildningen, ett besked som väntas under sommaren.

Ann-Charlotte Dalheim Englund är delprojektledare för den grupp som arbetat med den tänkta polisutbildningens innehåll:

– Det positiva beskedet innebär att vi påbörjar ett intensivt arbete för att färdigställa det vi har lovat i ansökan, säger hon.

Samarbetspartners 
Borås Stad
Göteborgs universitet
Högskolan i Skövde
Forskningsinstitutet Rise

Text: Anna Kjellsson
Bild: Mostphotos