Projekt kring mode bortom syn avslutas med stor utställning

Projektet startade i oktober 2016 och pågick under ett års tid. Det involverade fyra modeskolor från Frankrike, Belgien, Tyskland och Sverige. Syftet var att utforska hur personer med synnedsättning upplever mode och på så sätt hitta nya metoder för design.

– Det har varit ett händelserikt år, då vi tillsammans med människor med erfarenheter av synnedsättning och designstudenter från olika modeskolor har testat att uppleva, diskutera och designa mode ur ett icke visuellt perspektiv, berättar Stina Randestad som går Konstnärligt masterprogram i mode- och textildesign på Textilhögskolan vid Högskolan i Borås.

Från varje lärosäte deltog två eller fler forskare, ett tiotal studenter och två personer med synnedsättning i projektet, och under året som gått har det hållits workshops i Paris och Berlin, men också på Textilhögskolan.

De utforskade flera sinnen

I projektet har deltagarna testat på hur det kan vara att leva utan syn. Några övningar gick ut på att röra sig och förlita sig på känseln, andra på att utforska ljud.

Vid ett tillfälle fick två mindre grupper arrangera en performance för varandra som gick ut på att åstadkomma ljud och lufttryck med enbart papper och textilier medan den andra gruppen satt mitt i rummet med ögonbindlar.

– Med alla rörelser om kring oss, ljudet och draget som blev när de skakade på tyger och experimenterade med olika sorters papper kändes det som att sitta på en strand med ett stormande hav och det kändes som att några måsar flaxade i närheten. Det var överväldigande! Vi tyckte det var så häftigt att vi gjorde om övningen flera gånger, säger Stina Randestad.

Övningarna var tänkta att inspirera studenterna i deras eget skapande. Resultatet blev en utställning som nu skickas mellan de medverkande. Invigningen ägde rum i Paris den 18 januari 2018.

Inför utställningen hade dessutom de fyra lärosätena skapat installationer med mode inspirerat av vart och ett av de fyra sinnena: hörsel, känsel, lukt och smak. Deltagarna från Textilhögskolan arbetade utifrån hörseln.

Design med alla sinnen

– Metoder i design och modedesign bygger i grunden på visuella intryck och det samma gäller för hur vi betraktar mode, berättar Vidmina Stasiulyte, doktorand inom projektet ArcInTexETN vid Textilhögskolan och deltagare i ”Beyond seeing”.

Hennes doktorandstudie är nära kopplad till projektet då hon undersöker de soniska aspekterna och möjligheterna inom modedesign, hon har till exempel tillbringat mycket tid med att utforska och spela in de ljud som kan komma från kläderna vi har på oss. Ett av målen med hennes forskning är att skapa en ljudgarderob där personer med synnedsättning ska kunna lyssna sig till rätt kläder. Genom att medverka i ”Beyond seeing” har Vidmina Stasiulyte inte bara utforskat kläders ljud utan också hittat nya sätt att skapa mode.

– Jag är mycket glad över att ha fått delta i det här projektet. Tillsammans har vi fått djupare förståelse för mode och nya kunskaper inom området icke visuell design. Jag tror att alla vi som deltagit har inspirerats att designa med ljud, lukt, rörelse och kroppskontakt.

Text: Emma Lindh
Bild: Privat