Publikationer inom A3 mars-maj 2018

Hög med böcker

Avhandlingar

Michnik, K. (2018). Samhällets allt-i-allo? : Om folkbibliotekens sociala legitimitet (PhD dissertation). Borås: Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-13839

Söderholm, J. (2018). Borrowing and lending tools : The materiality of x-lending libraries (PhD dissertation). Borås: Sektionen för biblioteks- och informationsvetenskap, Högskolan i Borås. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-13871

Böcker

Aldrin, V. (2018c). Skolavslutningar i kyrkan och spelet om religion i svensk skola. Skellefteå: Artos & Norma bokförlag. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-14201

Erikson, M. G., Johannison, J., Bladh, A., Eriksson-Zetterquist, U., Hilliges, M., Olausson, L., … Alvesson, M. (2018). Från Högskolan i Borås till Humboldt, volym 4 (Vetenskap för profession). Borås. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-13918

Refereegranskade artiklar i tidskrifter

Backlund, P., Maurin Söderholm, H., Engström, H., Andersson Hagiwara, M., & Lebram, M. (2018). Breaking Out of the Bubble Putting Simulation Into Context to Increase Immersion and Performance. Simulation & Gaming. Published online. https://doi.org/10.1177/1046878118772612

Jensen, M. (2018). The purposes of interpersonal communication. A survey to find the most likely general reasons why people engage in communication. Central European Journal of Communication, 11(1), 25–38. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-13996

Kuzmicová, A., Dias, P., Vogrincic Cepic, A., Bech Albrechtslund, A.-M., Cascado, A., Kotrla Topic, M., Minguez López, X., Nilsson, S.K., Teixeira-Botelho, I. (2018). Reading and company : embodiment and social space in silent reading. Literacy, 52(2), 70–77. https://doi.org/10.1111/lit.12131

Norlund, A., & Strömberg, M. (2018). En kritisk in- och utzoomning av ett hjärnbaserat synsätt på elever. Nordisk tidskrift för allmän didaktik, 4(1), 18–33. Hämtad från http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hb:diva-14219

Mer publicerat

Den här listan innehåller avhandlingar, böcker och refereegranskade artiklar. Vid akademin produceras givetvis också en hel del annat, som till exempel konferenspresentationer och debattinlägg. I DiVA hittar du en mer komplett bild av det som görs.

Till DiVA

Listan är sammanställd av: 

Helen Rosenberg, akademikommunikatör och Helena Francke, akademins samordnare för forskning