Rapport och granskningsmallar om social dokumentation klara

Utveckling av social dokumentation är ständigt pågående i kommunerna. Till stöd för utveckling och kvalitetssäkring av den sociala dokumentationen genomfördes ett projekt under 2017 vid FoU Sjuhärad Välfärd (FoUS) med avsikt att utveckla granskningsmallar anpassade för IBIC – Individens Behov I Centrum (Socialstyrelsen, 2016).

Syftet med IBIC är att skapa en struktur för dokumentation inom äldreomsorg, funktionshinderomsorg, samt för vuxna med funktionsnedsättning och behov av Socialtjänstlagen (SoL 2001:453) eller Lag om Särskilt Stöd till vissa funktionshindrade, LSS (1993:387). En projektmedarbetare, biståndsbedömare Sylvia Nyman, Vårgårda kommun, rekryterades för uppdraget.

Två seminarier har hållits. Det första hölls i mars 2017 med Thomas Carlsson och Ann Nilsson, med mångårig erfarenhet av att undervisa studenter om äldre- och funktionshinderomsorg vid Göteborgs universitet, och arbetar som metod- och organisationsutvecklare inom äldre- och funktionshinderomsorg, samt bland annat skrivit böcker i ämnet, på temat ”Social dokumentation för personcentrerad omsorg”. Det andra seminariet hölls i maj 2017, ”IBIC för en behovsstyrd socialtjänst”. Erik Wessman, utredare vid Socialstyrelsen med ett uppdrag att arbeta nationellt med IBIC, föreläste.

Inom ramen för projektet har granskningsmallar utvecklats för handläggningsdokumentation och för genomförandedokumentation.

Läs mer

På webbsidan ”Rapporter från FoU Sjuhärad Välfärd” kan du ladda ner rapporten med mallarna.

Text: FoUS
Foto: Mostphotos