Så gör högskolan skillnad i Almedalen

Almedalen 2017

1–8 juli är det politikervecka i Almedalen. Högskolan deltar på den Västsvenska arenan och arrangerar sju programpunkter varav fyra helt i egen regi.

Projektsamordnare för högskolans program är Therése Andersson:

Vad är högskolans mål med att vara med i Almedalen?

– Vi vill informera om högskolans verksamhet och visa att vi är en samhällsaktör att räkna med. Våra seminarier är högaktuella och med dem vill vi fånga medias och beslutfattares uppmärksamhet. Almedalsveckan samlar också många av högskolans viktiga samarbetspartners och intressenter. Det ger högskolans ledning och forskare en möjlighet att träffa dem på ett och samma ställe.

Vad vill vi uppnå med seminarierna?

– Den röda tråden är att visa att vi är en hållbar högskola. Det är något som genomsyrar vår verksamhet i Borås, både i forskning och utbildning, och vi vill visa att vi genom det kan förändra samhället.

Vad har du för förväntningar på veckan?

– Jag hoppas att många som inte har möjlighet att vara på plats kommer att följa livestreamingen av seminarierna. Eftersom vi har ett väldigt spännande program även i år så förväntar jag mig också att vi kommer locka många intressanta personer till våra programpunkter och att det leder till många goda samtal och förhoppningsvis ett och annat nytt samarbete.


Information om högskolans program i Almedalen:

Västsvenska Arenan
Högskolan har sedan år 2016 varit en del av den Västsvenska Arenan. Arenan är en sammanslutning av åtta parter som samarbetar genom att lyfta frågor ur västsvenskt perspektiv men med relevans för hela Sverige under politikerveckan i Almedalen. Arenan är även en viktig plattform för fortsatt påverkansarbete under resterande del av året. Idag består arenan av följande parter: Chalmers, Göteborgs Stad, Göteborgs Universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst, Västra Götalandsregionen och Västsvenska Handelskammaren.

Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till?

Pensionärer lånar e-böcker, studenter pluggar, barnfamiljer fikar, ungdomar spelar datorspel, bibliotekarien hjälper till med jobbansökan. Samtidigt som våra bibliotek blir färre kompletteras bokläsandet av nya aktiviteter. Vilken roll ska folkbiblioteken spela i samhället?

Tid: Söndag 1 juli 2018, kl.15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om seminariet "Folkbiblioteken – vad ska vi ha dem till?"

Sociala medier-priset: Vem gör samhället bättre genom sociala medier?

I sociala medier tar falska nyheter och robotar ett stort utrymme. Samtidigt ger dessa medier alla en möjlighet att göra sig hörda och ta plats i vårt demokratiska samhälle. Sparbanken Sjuhärads Sociala medier-pris vill uppmärksamma dem som använder sociala medier för att främja demokrati.

Tid: Tisdag 3 juli 2018, kl. 16:00-16:30
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Borås Stad, Högskolan i Borås, Västsvenska Handelskammaren

Läs mer om tillkännagivandet av sociala medier-priset

Stress, oro och sömnbrist – en del av ungas vardag

Psykisk ohälsa hos unga har fördubblats under de senaste 10 åren. Sömnbrist, skolstress och sociala medier pekas ut som riskfaktorer. Vem lyssnar på våra unga och kan vända den alarmerande trenden?

Tid: Tisdag 3 juli 2018, kl. 16:30-17:30
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om seminariet "Stress, oro och sömnbrist – en del av ungas vardag"

Forskarpitchen: politik och forskning – går det ihop?

Genomarbetade och väl underbyggda underlag behövs inför politiska beslut och reformer. Men vill politiker verkligen ta råd av forskare och kan forskare kliva ned från det akademiska elfenbenstornet och komma med politiskt genomförbara förslag?

Tid: Tisdag 3 juli 2018, kl. 19:30 (direkt efter Liberalernas partiledartal)
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangörer: Chalmers tekniska högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås, Högskolan i Skövde, Högskolan Väst

Läs mer om "Forskarpitchen: politik och forskning – går det ihop?"

Morgondagens textilindustri – ett rent nöje?

Varje svensk konsumerar i snitt 14 kilo kläder om året. Produktionen av ett plagg kräver stora mängder vatten, kemikalier och långväga transporter. Trots vetskapen om de negativa påfrestningar som modeindustrin har på miljön fortsätter problemen att växa. Hur bryter vi dagens destruktiva beteenden?

Tid: Onsdag 4 juli 2018, kl.13:30-14:30
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangörer: Högskolan i Borås

Läs mer om seminariet "Morgondagens textilindustri – ett rent nöje?"

En bil av textil, när är det möjligt?

Framtidens mode inspirerar teknisk utveckling inom en rad branscher. Stickade blodkärl och fordonsdelar utvecklade från textila tekniker är exempel där samarbete mellan forskare och näringsliv lett till nya möjligheter. Tekniken och idéerna finns, men hur skapas förutsättningar till fler samarbeten?

Tid: Onsdag 4 juli 2018, kl.15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangörer: Borås Stad, Högskolan i Borås, Västsvenska Handelskammaren

Läs mer om seminariet "En bil av textil, när är det möjligt?"

Från usch till resurs – Så räddar vi världen från nästa världssvält

Nästa världssvält kan bero på fosforbrist. Fosfor, som används till konstgödning, är en ändlig resurs. Och fosfor är bara en i raden av mineraler som det börjar bli ont om. EU manar nu till bättre hushållning och ökad återvinning av våra mineraltillgångar. Hur ska det gå till?

Tid: Torsdag 5 juli 2018, kl. 15:00-16:00
Plats: Västsvenska Arenan vid Kruttornet
Arrangör: Högskolan i Borås

Läs mer om seminariet "Från usch till resurs – Så räddar vi världen från nästa världssvält"

Läs mer

Du hittar all information på hb.se/almedalen där hittar du också våra livesändningar.

Text och bild: Anna Kjellsson
Porträtt: Suss Wilén