Styrelsemöte om verksamhetsplan och rektorsrekrytering

Högskolans styrelseordförande Gunilla Herdenberg berättar att hon är väldigt nöjd med hur arbetet att tillsätta en ny rektor fortskrider:

– Det går mycket bra. Det har varit ett stort intresse och vi planerar för hörande den 4 september, tre hörandegrupper är under formering, säger hon.

Angående beslutet om verksamhetsplan tyckte Björn Brorström, rektor för högskolan, att det var mycket livgivande diskussioner kring hur Högskolan i Borås kan gå mot att bli den hållbara högskolan.

– Det resulterar i att vi har en verksamhetsplan som är konkret och där vi kan bocka av när vi uppnått målen, säger han.

En ny punkt på årets styrelsemöten är att forskningsledare från högskolans sex forskningsområden håller ett föredrag för styrelsen. Den här gången vad det professor Mohammad Taherzadeh som berättade om verksamheten inom resursåtervinning.

– Det var oerhört uppskattat. Det ger en konkret bild av forskningen och dess utmaningar som är svår att läsa sig till, säger Gunilla Herdenberg.

– Styrelsen har en stor ambition att förstå verksamheten. Därför har vi i dag också haft en visning av lokalerna, berättar Björn Brorström.

Text: Anna Kjellsson