Vi söker: Föreståndare för Centrum för digitalisering

Centrumbildningen ska utgöra en för högskolan viktig plattform dit medarbetare från hela högskolan med kompetens inom området knyts. Plattformen ska underlätta förmedling av den digitala kompetensen och därmed underlätta samverkan med aktörer i det omgivande samhället. Centrumbildningen ska även möjliggöra och underlätta vid framtagandet av forskningsansökningar och genomförandet av forskningsprojekt, samt stödja utveckling och genomförande av reguljära utbildningar.

Ett centrum underlättar också den interna samordningen mellan medarbetare med olika ämnes- och organisationstillhörigheter, till exempel då förfrågningar om utbildnings- eller forskningsuppdrag inkommer eller då forskningsfinansiärer i sina utlysningar kräver flervetenskapliga angreppssätt.

Arbetsbeskrivning

Som centrumföreståndare är din huvudsakliga arbetsuppgift att planera, utveckla och samordna verksamheten inom ramen för centrumbildningen.

I arbetsuppgifterna ingår att:

  • årligen upprätta en verksamhetsplan och budget för verksamheten som godkänns av akademichef
  • årligen upprätta en kommunikationsplan med stöd från akademikommunikatör
  • delta i högskolans forum för centrumföreståndare
  • ta initiativ till och genomföra regelbundna avstämningar av centrets verksamhet med berörda linjechefer och forskargruppsledare 

Kvalifikationer

Vi söker dig med avlagd doktorsexamen i för uppdraget relevant ämne. Du ska ha erfarenhet av samverkan med näringsliv och offentlig sektor. Vidare har du goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift. Det är meriterande om du har erfarenhet av att utveckla tvär- och mångvetenskaplig forskningsverksamhet, gärna i centrumbildningsliknande former, samt om du har publicerat och erhållit forskningsmedel inom för uppdraget relevant ämnesområde.

Uppdragets villkor

Föreståndare för Centrum för digitalisering utses av rektor på förslag av akademichef. Uppdraget är på två år med möjlighet till förlängning. Omfattningen på uppdraget motsvarar 20% av heltid. Uppdragstillägg tillämpas inte.

Tillträde snarast, enligt överenskommelse.

Ansökan

Maila din ansökan (CV samt personligt brev om 1-2 sidor) till akademichef Ann-Sofie Axelsson, ann-sofie.axelsson@hb.se senast 2018-08-15. Frågor om uppdragets innehåll besvaras av akademichef.

Läs mer

Läs mer om den nya centrumbildningen här