Win-win med praktikanter på högskolan

Fler praktikplatser behövs
Enligt ett regeringsbeslutet ska myndigheter i samarbete med Arbetsförmedlingen erbjuda praktikplatser för nyanlända flyktingar och även för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

Praktiken för nyanlända syftar till att utveckla kunskaperna i svenska, få ett ökat nätverk samt få kunskap om arbete på statliga myndigheter. Praktiken ska kunna kombineras med andra insatser t.ex. utbildning i svenska för invandrare. Nyanlända arbetssökande ska vara inskrivna hos AMS.

Praktiken för personer med funktionsnedsättning syftar till att praktikanterna ska få erfarenhet av arbete inom statliga myndigheter. Vilket kan förbättra deras möjligheter till ett framtida arbete, oavsett arbetsmarknadssektor, med eller utan lönesubvention.

Uppdraget som startade 2016 är nu förlängt till och med 2020. Sedan 2016 har högskolan tagit emot åtta praktikanter.

Serkan Kizilirmak flyttade från Turkiet till Sverige 2017 och har nyligen blivit klar med kursen Svenska för utländska akademiker. I ett par månader har han praktiserat på Textilhögskolan i konfektionsteamet. Han är Textilingenjör från Turkiet och har sex års erfarenhet inom textil- och konfektionsindustrin.

– Jag har jobbat som avdelningschef för inköp på det största modeföretaget i Turkiet, berättar han.

– Praktiken här ger mig möjligheter att lära mig de textila termerna på svenska, pröva på arbetet som textilingenjör och få nya kontakter inom branschen. Och så är det roligt att jag kan dela med mig av mina kunskaper inom konfektionsindustrin.

Även Textilhögskolan har nytta av att ha Serkan som praktikant. Oili Saikkonen, undervisande tekniker och handledare åt Serkan i labbet, förklarar:

– Under tiden Serkan har varit här har han hjälpt oss att ta fram en detaljerad plaggspecifikation för byxor. Det tillför oss värdefulla kunskaper som kommer till pass på flera kurser för studenterna. Den specifikation som Serkan har arbetat fram kommer att hjälpa studenterna att förstå vilket enormt arbete som ligger bakom klädproduktionen. Allt från material, tidsåtgång och produktionskostnader till vilka maskiner som behövs har han beräknat, säger hon.

Hjälper till med tillgänglighetsprojekt

På biblioteket har man också tagit emot en praktikant under våren. Manar Deeb kom från Syrien till Sverige för 3,5 år sedan. I Syrien var han verksam som journalist.  Journalistyrket tror han dock blir svårt att upprätthålla här i Sverige på grund av språket. Men han tycker om böcker och bibliotek. Katharina Nordling, funktionsansvarig för digitala tjänster och kontaktperson åt Manar, berättar:

– För biblioteket är det en tillgång att få ha Manar på så vis att det ger oss insikt i hur biblioteken ser och har sett ut i Damaskus där Manar tidigare levt och verkat. Sen tycker vi ju så klart om att träffa nya människor, och extra roligt blir det när de kommer från olika bakgrunder. Rent arbetsmässigt så tillför Manar både kompetens och arbetskraft. Han ingår i ett tillgänglighetsprojekt som vi nyligen påbörjat, där vi jobbar med att öka andelen forskningsartiklar som är publicerade så att de blir öppna och tillgängliga i DiVA.

– Som praktikant här får jag lära mig om jobbet som bibliotekarie samtidigt som jag träffar folk och kan träna på det svenska språket, säger Manar.

Han berättar att mycket är nytt för honom. Han har bland annat fått lära sig att använda, för honom, nya dataprogram och sätta sig in i reglerna för akademisk publicering.

Signe Wulund, bibliotekarie, som leder tillgänglighetsprojektet är mycket glad att biblioteket har fått en praktikant.

– Projektet går ut på att gå igenom alla vetenskapliga publiceringar från högskolan i DiVA. Här har vi fått stor hjälp av Manar som redan har gått igenom 200 artiklar. Vi har närmare 6 000 artiklar i DiVA och vi har ett rektorsbeslut på att göra dem tillgängliga för alla. Det kommer att ta tid, men det ligger i tiden och i linje med högskolans strävan efter att vara en hållbar högskola. Det handlar om jämlikhet, att forskningsresultat ska vara åtkomliga.

Manars uppgift är att undersöka om det finns copyright eller embargo från förlagen där artiklarna har publicerats och sedan kontakta artikelförfattarna för att få tillgång till forskarens version av artikeln. Mycket av informationen kring artiklarna är på engelska. Detta är inget problem för Manar som även har studerat engelska på universitetet i sitt hemland. Han hjälper också biblioteket med att hålla ordning på samlingarna.

Läs mer

På bibliotekets blogg kan du läsa mer om det arbete Manar Deeb gör på biblioteket.

Text och foto: Solveig Klug