Avtal med förlaget Elsevier sägs upp

Kungliga biblioteket meddelade i veckan att avtalet med förlaget Elsevier, där forskningsartiklar publiceras, sägs upp från och med 30 juni. Svante Kristensson, bibliotekschef på högskolan, förklarar vad beslutet innebär:

– För oss innebär det att forskare och studenter fortfarande kommer att ha tillgång till artiklar publicerade i Elseviers tidskrifter mellan januari 1995 och 30 juni 2018. För att få tillgång till artiklar som är äldre, eller nyare, finns det alternativa vägar. Bibliotekets medarbetare kan ge tips för att lättare hitta öppet tillgängliga artiklar eller beställa fjärrlån.

Rektor Björn Brorström kommenterar också:

– En övergång till öppen tillgång till forskningsresultat är en mycket principiellt viktig fråga. Det handlar ytterst om kvalitet i forskningen och en snabb och enkel spridning av resultat till olika samhälleliga aktörer. Det är olyckligt att övergången försvåras av krav på orimlig ekonomisk ersättning från i det här fallet förlaget Elsevier. Jag stödjer fullt ut beslutet om att säga upp avtalet i syfte att få till stånd en acceptabel överenskommelse.

Läs mer 

Läs mer om anledningen till att avtalet med Elsevier sägs upp (länk till pressmeddelande från Kungliga biblioteket).

Text: Solveig Klug
Foto: Suss Wilén