Besked från Polismyndigheten: Viktigt med fler polisstudenter

Polis i närbild

Högskolan i Borås rektor Björn Brorström är positiv efter mötet med Polismyndigheten.
– Rikspolischefen var tydlig – ambitionen är att öka antalet polisanställda till 2024 och detta förutsätter fler polisstudenter. Det gör att det fortfarande är aktuellt med en polisutbildning i Västsverige och därför fick vi besked att senast 15 maj meddela vårt intresse för att genomföra polisprogrammet. 

I den intresseanmälan som lärosätena i västra Sverige nu kan skicka in uppmanas de att vara tydliga med när utbildningen kan starta och hur många studenter som kan antas.

– Vi kommer att meddela att vi är beredda att starta våren 2019 och att vi kan anta 100 studenter. Vi har redan tagit fram en komplett ansökan och vet vad som krävs.

Ett av de lärosäten som också deltog i mötet var Göteborgs universitet som tydligt uttryckte sitt stöd för Borås och meddelade att de själva inte kommer att ansöka om polisutbildningen.

Fakta

Polismyndigheten ska rapportera till regeringen 23 maj kring förutsättningarna att etablera utbildning vid ytterligare två lärosäten i Sverige. Det har redan getts besked att Malmö kommer att få starta polisutbildning i södra Sverige och nu väntas också besked om västra Sverige.

Text: Johanna Avadahl/Annie Andréasson